REMEGA

26.00 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
REMEGA

TERAPEVTİK GÖSTƏRİŞLƏR:

-  Ürək-damar xəstəliklərin profilaktikası ( ürək əzələsində energetik mübadiləni yaxşılaşdırır, koronar

damarların divarını möhkəmləndirir, ürəyin iemik xəstəliyinin, koronar arteriotrombozun, miokara infraktının

yaranmasının qarşısını alır );

-  Kardiomiopatiya və ürək çatışmamazlığı;

-  Ürəyin işemik xəstəliyi: stenokardiya, postinfarkt kardioskleroz;

-  Hipertoniya;

-  Ateroskleroz;

-  Şəkərli diabet;

-  Əzələ distrofiyası;

-  Alsgeymer xəstəliyi;

-  Hipoterioz;

-  İmpotensiya ( erektil funskiyanın və libidonun zəifləməsi );

-  Sonsuzluq ( oliqospermiya – spermatogenezin zəyifləməsi );

-  Fibroz-kistalı mastopatiya;

-  Uşaqlığın fibromioması;

-  Polimenoreya;

-  Uşaqlıq boynunun displaziyası;

-  Ana və döldə baş beyin qan dövranı yaxşılaşdırır;

-  Hamilələrdə arterial hipertenziya;

-  Qlaukoma.


ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Kəskin qlomerulonefrit, mədə xorasının kəskinləşməsi və kəskin xolesistit zamanı təyin edilmir.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏR:

Çox nadir hallarda mədəd qıcqırma.

DOZASI VƏ İSTİFADƏ QAYDASI:

Böyüklərdə: 1 kapsul gündə 1-2 dəfə.
Omega-3........................690 mq;

EPA................................144 mq;

DPA..................................96 mq;

Lutein.................................2 mq;

Qaragilə ekstraktı.............40 mq;