AMLESSA 8 MQ 5 MQ

8.76 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
AMLESSA 8 MQ 5 MQ
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

Amlessa perindopril və amlodipinlə müalicə tələb olunan essensial hipertenziyadan və/və ya koronar

arteriyaların stabil xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələrin müalicəsi üçün göstərişdir.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Perindoprillə bağlı olan:

-  Perindoprilə və ya AÇF-inhibitorlarına qarşı hiperhəssaslıq;

-  Anamnezdə AÇF inhibitorları ilə bundan əvvəlki terapiya ilə bağlı olan angionevrotik ödem;

-  İrsi və ya idiopatik angionevrotik ödem;

-  Hamiləliyin ikinci və üçüncü üçaylıqları;

Amlodipinlə bağlı olan:

-  Güclü hipertenziya;

-  Amlodipinə və ya digər dihidropiridinlərə qarşı həssaslıq;

-  Şok, o cümlədən kardiogen şok;

-  Sol mədəciyin çıxarıcı yolunun obstruksiyası ( məsələn, ağır aortal stenoz zamanı );

-  Kəskin miokard infraktından sonra ürək çatışmazlığı ( ilk 28 gün ərzində ).

Amlessaya aid olan:

Komponentlərdən hər biri ayrı-ayrılıqda bağlı olan yuxarıda sadalanan bütün əks göstərişlər

perindopril/amlodipinin fiksasiya olunmuş kombinasiyasına da aiddir.

-  Preparatın köməkçi maddalərinə qarşı həssaslığın artması.


İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Peroral qəbul edilir.

Gündə 1 dəfə 1 tablet, yaxşı olar ki, səhər yeməkdən əvvəl qəbul edilsin.

Fiksasiya olunmuş dozaların kombinasiyası antihipertenziv başlanğıcı üçün nəzərdə tutulmamışdır. Dozaların

dəyişdirilməsi lazım gəldikdə preparatın ayrı-ayrı komponentlərinin fərdi qaydada seçilməsi tövsiyə olunur.

Qaraciyər funksiyaları pozulmuş xəstələr:

Xəstənin bu kateqoriyası üçün doza rejimi müəyyən edilməmişdir, göstərilən kombinasiyanı təyin edən zaman

ehtiyatlı olmaq lazımdır.

Uşaqlar və yeniyetmələr:

İstifadə edilmir, çünki xəstələrin bu kateqoriyasında monoterapiya zamanı və kombinasiya şəkilində

perindoprilin və amlodipinin təhlükəsizliyi, effektivliyi və dözümsüzlük öyrənilməmişdir.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏR:

Aşağıda sadalan əlavə effektlər perindoprillə və ya amlodipinə monoterapiya zamanı qeyd olunmuşdur.

-  Çox tez-tez ( 1/10 );

-  Tez-tez ( 1/100-dən 1/10-ə qədər );

-  Arabir ( 1/1000-dən 1/100-ə qədər );

-  Nadir hallarda ( 1/10000-dən 1/1000-ə qədər );

-  Çox nadir hallarda ( 1/10000 );

-  Tezliyi məlum deyil ( mövcüd məlumatlara görə qiymətləndirmək mümkün deyil ).

Orqanlar sistemi sinfi
əlavə təsirlər
tezlik
amlodipin
Perindopril
Qandalimfa sistemində pozğunluqlar
Leykopeniya/neytopeniya
Çox nadir hallarda
Çox nadir hallarda
Aqranulositoz və ya pansitopeniya

Çox nadir hallarda
Trombositopeniya
Çox nadir hallarda
Çox nadir hallarda
Anadangəlmə G-6PHD çatışmazlığı olan xəstələrdə hemolitik anemiya

Çox nadir hallarda
Hemoqlobinin və hematokritin azalması

Çox nadir hallarda
İmmun sistemində
Pozğunluqlar
Allergik reaskiyalar: övrə
Çox nadir hallarda
Arabir
Metabolizm və qidalanma
Pozğunluqları
Hiperqlikemiya
Çox nadir hallarda

Bədən çəkisinin artması
Arabir

Bədən çəkisinin azalması
Arabir

Hipoqlikemiya

Tezlik məlum deyil
Psixi pozğunluqlar
Yuxusuzluq
Arabir

əhval-ruhiyyənin dəyişilməsi
Arabir
Arabir
Yuxu pozğunluğu

Arabir

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI:

Müalicəsi: amlodipinin doza həddinin aşılması nəticəsində əmələ gələn hipotenziya xəstə üzərində kadioloji

intensiv terapiya şobəsində müşahidə aparmaq tələb olunur. Demardaraldıcılar, onlardan istifadənin əks

göstəriş olmadığı .əraitində, damarların tonusunu və arterial təzyiqi bərpa etməyə kömək edə bilər. Kalsium

kanalların blokadası aradan qaldırmaq üçün kalsium qlükonatın venadaxilinə yeridilməsi effektli ola bilər.

Amlodipin dializ zamanı xaric edilmir.

 
Tabletlər 4 mq/5 mq: hər bir tabletin tərkibində 4 mq perindopril erbumin və 5 mq amlodipin ( bezilat şəkilində )

vardır.

Tabletlər 4 mq/10 mq: hər bir tabletin tərkibində 4 mq perindopril erbumin və 10 mq amlodipin

( bezilat şəkilində ) vardır.

Tabletlər 8 mq/5 mq: hər bir tabletin tərkibində 4 mq perindopril erbumin və 5 mq amlodipin

( bezilat şəkilində ) vardır.

Tabletlər 8 mq/10 mq: hər bir tabletin tərkibində 4 mq perindopril erbumin və 5 mq amlodipin

( bezilat şəkilində ) vardır.

Köməkçi maddələr: mikrokristallik sellüloza, jelatinləşdirilmiş nişasta, natrium nişasta qlikolyatı, kalsium-xlorid

heksahidrat, natirum-hidrokarbonat, kolloidal susuz silisium dioksid, maqnezium-stearat.