CHOLİKA

28.50 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
CHOLİKA

İSTİFADƏSİNƏ DAİR GÖSTƏRİŞLƏR:

-       Beyin qan dövranının xroniki pozğunluqalrının əlamətlərinin aradan qaldırmaq məqsədi ilə, o cümlədən

        başgicəllənmə, nitq və davranış pozğunluqları ( serebral ateroskleroz, damar demensiyası və s. );

-       Tranzitor işemik həmlə və işemik insultun kəskin vəbərpa dövrü;

-       Neyroinfeksiya, kəllə-beyin travmasının bərpa dövrüvə onların fəsadları;

-       Perinatal ensefalopatiya təzahürlərinin aradan qaldırılması məqsədilə;

-       Hiperaktivliklə müşayiət olunan diqqət pozğunluqları sindromu;

-       Uşaqlarda davranış pozğunluqları müşayiət olunan hallar;

-       Uşaqlarda koqnitiv funksiyalarla bağlı (adaptasiya, diqqət, təfəkkür, yaddaş, praksis və təhsil ) problemlər;

-       Uşaqlarda nevrozabənzər vəziyyətlər ( kəkələmə,tiklər, enurez );

-       İnkişaf etaplarının və psixomotor inkişafın ləngiməsi,həmçinin autizm;

-       Emosional labillik və depressiv vəziyyətlər;

-       Sinir sisteminin irsi degenerativ xəstəlikləri.

 

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Həkim başqa cür təyinat verməzsə, Cholika yeməkqəbulundan asılı olmayaraq aşağıda göstərilən

 dozada qəbul edilir:

0-3 yaş 2,5 ml gündə 1 dəfə;

3-12 yaş 5 ml gündə 1 dəfə;

12 yaşdan yuxarı 10 ml gündə 1 dəfə.

 

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparatın komponentlərindən hər hansı birinəqarşı yüksək həssaslıq.

 

ƏLAVƏ TƏSİRLƏR:

Əlavə təsir müşahidə olunmayıb.

Qeyd: preparatın istifadəsi barədə təlimatdagöstərilməmiş istənilən əlavə təsir müşahidə olunduqda bu

 barədə həkim və ya əczaçıyaməlumat verilməlidir. Preparatı qəbul etməzdən əvvəl yaxşıca çalxalamaq

 lazımdır!


Hər 10 ml-də:

Xolin – 500 mq;

L-Karnitin – 200 mq;

Koenzim Q10 – 50 mq.

FARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Kompleks neyrotrofik, neyrometabolik və nootrop preparat.