TRİMETABOL

19.78 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
TRİMETABOL

FARMAKOTEREPEVTİK QRUPU:

İştahı və harmonik inkişafı stimulə etməküçün dərman vasitəsi.

 

FARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Trimetabol – kombinəolunmuş preparat olub,iştahın və orqanizmin harmonik inkişafının stimulyasiyası

 məqsədilə istifadəolunur. Trimetabol iştahsızlığın bütün səbəblərini aradan qaldırır: iştahı,qida həzmini,

 sorulma və mənimsənilmə proseslərini yaxşılaşdırır.

 

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

-       İştah və boy artımın stimulə etmək məqsədilə;

-       Qeyri-hormonal anabolik qismində təyin olunur.

 

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparatın hər hansı komponentinə qarşı yüksəkhəssaslıq.

 

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

İstifadəsindən əvvəl paketin möhtəviyyatıflakona əlavə edilir və qarışdırılır. Paketdə quru toz şəkilində

 vitaminlərvardır. Paketdəki quru toz şəkilində vitaminlər vardır. Paketdəki tozu içindəmaye olan flakona

 töküb və flakonu qapağını bağlayıb çalxalamaq lazımdır.Hazırlanmış məhlulu 1 ay ərzində otaq

 temperaturunda saxlamaq olar.

Trimetabol daha qabarıq effekt vermək üçünyemekdən 0,5-1 saat əvvəlqəbul olunur. Arzu olunarsa,

 qəbul olunan dozanı hərhansı maye ilə qarışdırmaq olar.

3 yaşadək uşaqlara – 2,5 ml gündə 3 dəfə;

3-6 yaşadək uşaqlara – 5 ml gündə 3 dəfə;

6 yaşdan yuxarı uşaqlara və böyüklərə 5-10 mlgündə 3 dəfə təyin olunur.

Ehtiyac olarsa, qəbul olunan dozanı artırmaqolar.

 

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Nadir hallarda yuxululuq müşahidə oluna bilər.Bu təsiri dozanı azaltmaqla aradan qaldırmaq olar, amma,

 adətən, bu təsir 3-4gün ərzində keçib gedir.

 

 
Təsiredici maddə: hər 5 ml hazır məhlulun tərkibində:

1,75 mq METOPİN

250 mq L-lizin-hidroxlorid.

375 mq D,L-karnitin-hidroxlorid.

30 mq B1 vitamini ( tiamin-hidroxlorid ).

30 mq B6 vitamini ( piridoksin-hidroxlorid ).

1000 mkq B12 vitamini ( siankobalamin ) vardır.

Köməkçi maddələr: natrium saxarin, metilparahidroksibenzoat, təmizlənmiş su.