DEPRESOL

24.00 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
DEPRESOL
FARMAKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

DEPRESOL – müasir təbii antidepresantdır. Bitkilər əsasında olan bu preparat anksiolitik və antidepressiv təsir

göstərir. Preparatın nadir otlar əsasında hazırlanmış yağını müxtəlif psixiki əlamətlərin müalicəsində effektlidir

– depressiya, narahatçılıq, apatiya, yuxusuzluq, anoreksiya, ruh düşkünlüyü.

DEPRESOL - əhval-ruhiyyəni, sosial adaptasiyanı və beyin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, yorğunluğu azaldır,

sakitləşdirici təsir göstərir. Preparatın əsas komponentləri – hind jenşeni, qulançar kökü, mumiya, məxməri

paxla, vidarikand, uzun bibər, zəfəran çiçəkləri, hind cövüzü yağı – mərkəzi və vegetativ sinir sisteminin

funksional vəziyyətini yaxşılaşdırır.

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

-  Depressiv vəziyyətlər: xroniki yorğunluq, imunodefisit, psixoemosional stresslər, xəstələnmədən sonra

keçirilən güc düşkünlüyü;

-  Mərkəzi sinir sistemin funskional pozulması: narahatçılıq, yuxusuzluq, yaddaş pozğunluğu, diqqətin yayılması

və s.;
-  Apatiya, ruh düşkünlüyü;

-  Altsheymer və Parkinson xəstəlikləri zamanı köməkçi vasitə kimi.

DOZA VƏ QƏBUL QAYDASI:

Depresol 1-2 kapsul gün ərzində 3 dəfə və ya həkim təyinatına uyğun olaraq qəbul edilir. Müalicə müddəti

minimum 4 həftə təşkil edir.

DİGƏR DƏRMAN VASİTƏLƏRİ İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ:

Stimulyatorlar və analeptiklərin ( kofein, kamfora, fenamin və s. ) təsirini gücləndirməsi mümkündür. Depresol

mərkəzi sinir sisteminə tormozlayıcı təsir göstərən dərman vasitələrinin ( həmçinin qıcolma əleyhinə

preparatlar da daxil olmaqla ) antaqonistidir.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparatın komponentlərinə qarşı həssaslıq, hamiləlik və laktasiya dövrü.
Kapsullar
1 kaps.
Hind jenşeni
500 mg
Qulançar kökü
1000 mg
Mumiya
250 mg
Məxməri paxla
250 mg
Vidarikand
250 mg
Uzun bibər
250 mg
Zəfəran çiçəkləri
2 mg
Hind cövüzü yağı
10 mg