COTRUM

20.00 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
COTRUM
GÖSTƏRİŞLƏRİ:

-  Autoimmun xəstəliklər;

-  Astma;

-  Bronxit və pnevmoniya;

-  İltihabi xəstəliklər – revmatizma, poliartrit, osteoporoz;

-  Prostatit;

-  Ginekoloji xəstəlikləri və s.;

-  Qrip, yuxarı tənəffüs orqanlarının virus infeksiyaları, herpes, rotaviruslar;

-  Mikrob ekzemaları;

-  İnfeksion və septik xəstəliklər ( streptokokkların, stafilokokkların, salmonelların törətdiyi infeksiyalar );

-  Kandidoz;

-  Şəkərli diabet;

-  Qaraciyər və öd yollarının xəstəlikləri;

-  Xroniki yorğunluq sindromu;

-  Mədə və onikibarmaq bağırsağın xəstəlikləri;

-  Xoş xassəli şişlər ( fibroadenoma, kista, miomalar və s. );

-  Bəd xassəli şişlər, o cümlədən osteosarkomalar;

-  İmmunodefisit vəziyyərlər, o cümlədən QİDS;

-  Ağır metal duzları ilə zəhərlənmə halları;

-  Orqanizmin cavanlaşdırılması məqsədi ilə;

-  Artıq çəkidən azad olunmaq məqsədi ilə;

QƏBUL QAYDASI:

12 yaşa qədər uşaqlara yarım tablet gündə 1 dəfə. 12 yaşdan yuxarı 1 tablet 1 dəfə. Qəbul qaydası həkimin

təyinatına görə dəyişə bilər.


ƏLAVƏ TƏSİRLƏR:

Müşahidə olunmamışdır.
hər kapsulda kolostrum 500 mg. İnək ağız südü əsasında hazırlanmış preparat antioksidant, iltihabəleyhinə,

mikrobəleyhinə, virusəleyhinə, antitoksik və şişəleyhinə təsirlərə malikdir. Çox saylı təcrübələr göstərilmişdir ki,

kolostrum bioloji aktiv maddələrlə ( antibiotik, interferon və immunoqlobulinler, immun sistemi tənzimləyən

yüksək miqdarda prolinli polipeptid, insulinə-bənzər hormon, qocalmanı ləngidən faktor, kotizonabənzər təsirə

malik maddələr, boy faktoru, lipidlər, oliqo və polisaxaridlər, həyatı əhəmiyyətli vitaminlər, makro və mikro

elementlər, amin turşular ) zəngin polifunksional, çox komponentli substansiyadır.

Kolostrumun tərkibinə müxtəlif sinifdən olan immunoqlobulinlər G, A, M, F və s., həmçinin E sinifi

immunoqlobulinləri daxildir ki, bu da allergik reaksiyalar ilə əlaqəyə girir və orqanizmin antiallergik cavabının

tənzimlənməsində iştirak edir. İmmunoqlobulinlər əsasən antivirus və antibakterial aktivliyə malikdilər, müxtəlif

bakterial toksinlərə qarşı aktivdilər, eyni zamanda sinir hüceyrələrinin inkişafını və bərpasını, sinir sisteminin

aunksiyasının normallaşmasını təmin edirlər.

İmmunoqlobulin F – zülalların katabolizmini ləngidir və sintezi sürətləndirir ki, bu da piy qatı yığılmadan əzələ

kütləsinin artmasına səbəb olur.

Tərkibə həmçinin 1 və 6 interleykinlər, interferon da daxildir ki, bu da virusların inkişafının qarşısını alır.

Tərkibdə mövcud olan zülal-lizosim bakteriyalara təsir edərək onların çoxalma qabiliyyətinin qarşısını alır.

Oliqosaxaridlər – normal bağırsaq mikroflorasının çoxalmasını təmin edərək patogen və şərti bakteriyaların

inkişafının qarşısını alır.

Polisaxaridlər – faqositozu gücləndirir və immun sistem üçün vacib olan bir neçə komponentlərin sintezini

artırırlar. Polisaxaridlər leykopoezi stimulə edirlər ( xüsusilə sitostaktiklər tərəfindən zəiflədilmiş ).

Polipeptidlər – ( boy faktorları ) hüceyrələrin boyunun sürətlə inkişaf etməsini stimulyasiya edir bununla da

orqanizmdə olan travma, cərrahi müdaxilə, xoralar və s. nəticəsində əmələ gələn bir çox zədələrin ( dəri

örtüyünün, qığırdaq toxumasının, sümük və digər toxumaların tamlığının pozulması ) regenerasiyasını

sürətləndirir.

Laktoferrin – dəmiri özündə birləşdirərək bakteriyaları onların həyat fəaliyyəti üçün vacib olan inkişaf

mineralından məhrum edir. Buna görə də o bakterial effektə malikdir.