REVACİD

1.99 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
REVACİD

GÖSTƏRİŞLƏRİ:

Ampisillin/sulbaktama həssas mikroorqanizmlər tərəfindən törədilən xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə

olunur:

Yuxarı və aşağı tənəffüs yollarının infeksiyaları;

Sidik yollarının infeksiyaları;

Ginekoloji infeksiyalar;

Dəri və yumşaq toxumaların infeksiyaları;

Sümük və oyanıqların infeksiyaları;

İntraabdominal infeksiyalar;

Bakterial septisemiya, həmçinin abortlar və Keysəriyyə əməliyyatından sonra sepsis riskini aşağı salmaq

məqsədilə;

Cərrahi əməliyyatlardan sonra profilaktik məqsədlə, həmçinin revmatizm ( aktiv faza ), sepsis ( septik

endokardit ), meningit.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏRİ:

Preparatın komponentlərinə və digər penisillinlər qrupundan olan antibiotiklərə qarşı həssaslığın artması,

qaraciyər çatışmamazlığı, yerli anestetiklərə həssaslıq olduqda. Müxtəlif ürək blokadaları zamanı həlledici

( lidokain-hodroxlorid ) istifadə etmək olmaz.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

REVACİD xəstələr tərəfindən yaxşı mənimsənilir. Bəzi hallarda aşağıdakı əlavə təsirləri müşahidə oluna bilər:

ürəkbulanma, qusma, epiqastral nahiyyədə ağrılar, stomatit, dilin tündləşməsi, qastrit, diareya, nadir hallarda

enterokolit, psevdomembranoz kolit, inyeksiya yerində ağrılar, halsızlıq, baş ağrıları, təadüfi hallarda isə ağır

anafilaktik reaksiyalar mümkündür.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜ:

Hamiləlik və laktasiya dövrlərində preparatın təhlükəsizliyi öyrənilməmişdir.

DOZALANMA REJİMİ:

Kreatinin klinersi
İstifadə olunan doza
İstifadə intervalı
( ml/san )
( q )
( saat )
>30
1,5-3
6-8
15-29
1,5-3
12
5-14
1,5-3
24

DƏRMAN UYĞUNLUĞU:

REVACİD aminoqlikozidlər, vankomisin və rifampisinlə birlikdə istifadə olunduqda sinregizm müşahidə olunur.

REVACİD peroral estrogen tərkibi prepartlarla birlikdə istifadə olunduqda, estrogenlərin qaraciyərdə

sirkulyasiyasını zəiflətməklə onların təsirini azaldır.

Həll olunmuş REVACİD aminoqlikozoidlər qrupu antibiotiklərlə bir iynədə qarışdırmaq olmaz.

<span style="color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt;">Hər bir flakonun tərkibində 1000 mq ampisillinin natrium duzu, 500 mq sulbaktam vardır. Hər bir flakonun<br> <br> tərkibində 500 mq ampisillinin natrium duzu, 250 mq sulbaktam vardır. Hər ampulun tərkibində 4 ml və 2 ml 1%<br> <br> lidokain0hidroxlorid məhlulu vardır. Preparat steril və apirogendir.</span><br>