AERTAL 100 MG

7.61 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
AERTAL 100 MG
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

-  Osteoartrit, revmatoid artrit və ankilozlaşdırıcı spondiloartrit və ağrı ilə müşayiət olunan dayaq-hərəkət

aparatının digər əstəlikləri ( məsələn, bazu-kürək periartriti və revmatizmin digər oynaqdankənar əlamətləri ).

-  Ağrının aradan qaldırmaq üçün (ilkin dismenoreya, diş və bel ağrısı kimi ).

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Aşağıdakı hallarda seklofenakın istifadəsi əks göstərişdir:

-  Təsiredici maddəyə və ya “Tərkibi” bölməsində göstərilən köməkçi maddələrdən hər hansı birinə qarşı

yüksək həssaslıq;

-  Eyni təsirli maddələrin ( məsələn, asetilsalisil turşusu və ya digər QSİƏP-lər ) istifadəsi nəticəsində astma

tutmaları, bronxospazm, kəskin rinit və ya övrə baş vermiş xəstələr; və ya bu maddələrə qarşı yüksək

həssaslığı olan xəstələr;

-  Qanaxma ilə müşayiət olunan kəskin qanaxmalar və ya xəstəlikləri olan pasiyentlər ( hemofiliya və ya qanın

laxtalanma funskiyasının pozulması )4

-  Böyrək və qaraciyər funskiyalarının ağır pozulmaları;

-  Hamiləlik zamanı ( xüsusilə hamiləliyin son trimestirində ).

Yalnız istifadəyə ciddi göstərişlər olduqda hamiləlik zamanı istifadə edilə bilər. Belə hallarda minimal effektiv

dozada istifadə olunmalıdır.

MedDRA üzrə orqanların sistem sinfi ( Medical Dictionary for Regulatory Activities, Hüquqi-normativ fəaliyyətin tibbi leksikası )
Tez-tez 
( 1/1000- 1/100 )
Bəzən ( 1/1000 – 1/100 )
Nadir
( 1/10000 – 1/1000 )
Çox nadir ( 1/10000 )
Qan və limfa sistemləri tərəfindən pozulmalar


Anemiya
Sümük iliyin fəaliyyətinin zəifləməsi

Qranulositopeniya Trombositopeniya Neytropeniya Hemolitik anemiya
İmmun sistemdə baş verən pozğunluqlar


Anafilaktik reaksiyalar ( şok daxil olmaqla )
Hiperhəssaslıq

Qidalanmada və maddələr mübadilə-sində baş verən pozğunluqlarhiperkaliemiya
Psixi pozulmalarDepressiya qeyri-adi yuxular yuxusuzluq
Sinir sistemində baş verən pozğunluqlar
Başgicəllənmə


Paresteziya tremor yuxuyameyillik baş ağrısı disgevziya ( dadbilmə hissinin dəyişilməsi )
Görmə orqanında baş verən pozğunluqlar


Görmənin pozulması

Eşitmə orqanında və labirintdə baş verən pozğunluqlarVertiqo qulaqlarda küy
Ürəkdə baş verən pozğunluqlar


Ürəkçatışmazlığı
Ürəkdöyünmə hissi
Damar sistemində baş verən pozğunluqlar


Arterial hipertenziya gedişinin ağırlaşması
Dərinin hiperemiyası vaskulit qanın başa doğru axması
Tənəffüs sistemi, döş qəfəsi və divararalığı orqanlarında baş verən pozğunluqlar


Təngənəfəslik
bronxospazm
Mədə-bağırsaq traktında baş verən pozğunluqlar
Dispepsiya
Qarında ağrı
Ürəkbulanma
Diareya
Bağırsaqların köpməsi
Qastrit
Qəbizlik
Qusma
Ağız boşluğunun selikli qişasının zədələnməsi
Melena
Mədə-bağırsaq
Traktının selikli qişasının zədələnməsi
Hemorragik diareya
Mədə-bağırsaq
Traktında hemorragiyalar
Stomatit qanlı qusma bağırsaqların deşilməsi kron xəstəliyinin və xoralı kolitin gedişının ağırlaşması Pankreatit
Qaraciyərdə və öd yollarında baş verən pozğunluqlar
“qaraciyər”
Fermentlərin aktivliyin yüksəlməsi


Qaraciyərin zədələnməsi ( hepatit daxil olmaqla ) qanda qələvi fosfatazanın aktivliyinin artması
Dəri və dərialtı toxumalarda baş verən pozğunluqlar

Qaşınma
Səpgi
Dermatit
Övrə
Angionevrotik ödem
Pupura ekzema dəri və selikli qişalarda ağır reaksiyalar
Böyrəklərdə və sidikçıxarıcı yollarda baş verən pozğunluqlar

Qanda sidik cövhəri və kreatinin konsetrasiyalarının yüksəlməsi

Nefrotik sindrom böyrək çatışmazlığı
Ümumi pozğunluqlar və yeridilən nahiyədə pozulmalarÖdem kəskin yorğunluq. Əzələ spazmları ( ayaqlarda )
Labarator və instrumental müayinələrin nəticələrinə təsiriBədən kütləsinin artması


DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI:

İnsanda aseklofenakla doza həddinin aşılması barədə məlumat yoxdur.

Simptomları: başağrısı, ürəkbulanma, qusma, epiqastral nahiyədə ağrı, mədə-bağırsaq traktın qıcıqlanması,

mədə-bağırsaq qanaxmaları, nadir hallarda-diareya, dezoriyentasiya, oyanıqlıq, koma, yuxuyameyillik,

başgicəllənmə, qulaqlarda küy, hipotenziya, tənəffüsün zəifləməsi, bayılmalar, qıcolmalar daxildir. Ağır

zəhərlənmə zamanı kəskin böyrək çatışmazlığı və qaraciyərin zədələnməsi mümkündür.

Təsiredici maddə: hər tabletin tərkibində 100 mq aseklofenak vardır.

Köməkçi maddələr: qliserol distearat, natrium kroskarmelloza, povidon, mikrokristallik sellüloza.

Örtük: sepifilm 752, ağ ( hidroksipropilmetilsellüloza, mikrokristallik sellüloza, titan 4-oksid ( E171 ), makroqol

stearat ( I tipli )).