NONEVRİT

27.00 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
NONEVRİT
GÖSTƏRİŞ:

Nevralgiya, nevritlər ( nervus trigeminus, nervus facialis ) pleksit, sümük-oynaq nevralgiyası ( lyumbalgiya ),

lyumbaişalgiya, radikoalapatiya ) qabırğaarası nevralgiya və kəmərvari dəmrov, metabolik nevralgiya

( alkoholdan sonrakı fəsadlar, diabetik neyropatiya ), qanqlionit, fəqərə ağrı sindromu, Bella iflici, miopatiya.

TƏSİRİ:

Nonevrit sini liflərinin keçiriciliyini bərpa edin və sinir liflərinin qişalarının regenerasiyası prosesini stimulaşdırır,

əzələ trofikasını, zədələnmiş nahiyyətin həssaslığını və hərəkətliliyini artırır, deformasiya olmuş toxumalarda

iltihabi proseslərin ləngidir, ağrını və keyimə həssaslığını azldır. Nonevritin tərkibində pirimidin nukletidləri

sitidin ( sitidin-5-monofosfat SMF ) və uridin ( urudun-5-trifosfat-UTF ) mövcuddur ki, bunlar da sinir sistemi

xəstəliklərinin müalicəsində zəruri komponentləridir. Fosfat qrupları orqanizmdə qliserofosfolipidlərin yaranması

üçün, eləcə də monosaxaridlərin seramidlərlə reaksiyası üçün gərəkdir.

Sink – beyinin işini yaxşılaşdırır. Baş beyin qabığı sink almadıqda zəifləməyə başlayır və bu da hallüsinasiyanın,

dadbilmənin itməsi, qoxubilmənin pozulması və həttə epileptik tutmaların meydana gəlməsi ilə nəzərə çarpa

bilər. Sink xüsusilə diqqətin konsetrasiyasına və yaddaşa cavabdeh olan maddədir.

QƏBUL QAYDASI:

1 kapsuldan 2-3 dəfə yeməkdən 30-40 dəqiqə sonra daxilə qəbul edilir. Müalicə kursu 2-3 aydır.

ƏKS GÖSTƏRİŞ:

Komponentlərdən hər hansı birinə qarşı həssaslıq.

Uridin – 100 mg;

Sitidin – 100 mg;

Sink – 10 mg.