SARMAKS

19.80 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
SARMAKS
XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

Qara sarımsaq tərkibi fermnetasiya metodu ilə zəngiləşdirilmiş sarımsaqdır. Çox güclü və suda yaxşı  həllolunan

antioksidant sayılan S-allisistein yalnız qara sarımsağın tərkibində vardır. Sarımsaq 40 gün ərzində 60-90
0C

temperaturda və müvafiq rütubət şəraitində fermetləşdirilir. Qara sarımsağın tərkibində heç bir əlavə və

qoruyucu maddə yoxdur. Qara sarımsaq adi sarımsaqla müqayisədə 5-6 dəfə güclü antioksidant təsirə malikdir.

Orqanizmdən sidik və tər yoluyla xaric olunan qara sarımsağın komponentləri iyisizdir.


İSTİFADƏSİNƏ DAİR TÖVSİYƏLƏR:

Qan təzyiqini tənzimləyir.

Pre-eklampsiyanın yaranma riskini azaldır və ağırlaşmalarının qarşısının alınmasında yardımçı olur.

İmmun sistemini gücləndirir.

Beyin hüceyrələrini sərbəst radikalların təsirindən qoruyur.

Qaraciyər və böyrəyi zəhərli maddələrin təsirindən qoruyur.

Qanda qlükoza səviyyəsinin nəzarətinə kömək göstərə bilər.

Qocalma prossesləri ləngidir.

Prostat vəzinin hiperplaziyasının əsas müalicəsində kömək edir.

Vərəmin əsas müalicəsində dəstək ola bilər.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Bioloji aktiv əlavənin komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

TÖVSİYƏ EDİLƏN GÜNDƏLİK DOZA:

Gündə 1 tablet qəbul edilməsi tövsiyə olunur.

EHTİYAT TƏDBİRLƏRİ:

Tövsiyə edilən gündəlik dozadan artıq qəbul olunmamalıdır.

Bioloji akiv əlavə normal balanslaşdırılmış qidanı əvəz etmir.

Dərman vasitəsi deyil.

Tərkibində genetik modifikasiya olunmuş xammal komponentləri yoxdur.

Qutuda qeyd olunan son istifadə tarixindən sonra qəbul olunmamalıdır.

Hər örtüklü tabletin tərkibində mövcuddur: qara sarımsaq ekstraktı 750 mq.

Köməkçi maddələr: mikrokristallik sellüloza, natrium krosskarmelloza, polivinilpirrolidon, polivinil spirti, talk,

bitkili karbon, maqnezium stearat, qliserilmonostearat, polisorbat 80.