FOZİTON

24.56 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
FOZİTON
FARMAKOTERAPEVTİK QRUPU:

Ürək-damar preparatları.

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

Şoklar;

Ürəyin işemik xəstəliyi ( qeyri-stabil stenokardiya, miokard infraktı və onların ağırlaşmaları );

Kəskin sol mədəcik çatışmazlığı ( ağciyərin ödemi );

Aritmiyalar;

Müxtəlif lokalizasiyaları işemiyalar, o cümlədən aşağı ətrafların ağır işemiyaları;

Metabolik pozğunluqlar ilə əlaqədar hipofosfatemiyalar;

Massiv transfuziyalar və ürək üzərində əməliyyatlar nəticəsində difosfoqliserat ehtiyatının tükənməsi.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparata qarşı yüksək həssaslıq;

Hiperfosfatemiya;

Böyrək çatışmazlığı.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Foziton yalnız vena daxilinə damcı üsulu ilə yeridilir ( 1 q/dəq-yə yaxın sürətlə ). 5 q Foziton 50 ml həlledicidə

həll olunaraq 10%-li məhlul alınır. Qəbul olunan rejimə əsasən sutkalıq doza 70-150 mq/kq, maksimal doza

250 mq/kq təşkil edir. 1 q Foziton 4,6-4,8 mmol qeyri-üzvi fosfat əmələ gətirir.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏR:

Əlavə təsirləri müəyyənləşdirilməyib. Foziton orqanizm tərəfindən əsasən yaxşı qəbul edilir.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI:

Fozitonun doza həddi aşılmasının simptomları müəyyən edilməmişdir.
Təsiredici maddə: 1 flakonda steril toz şəkilində 5 q fruktoza – 1,6-difosfat trinatrium trihidrat

( 3,75 q fruktoza – 1,6-difosfat turşusuna ekvivalentdir ) vardır.

Köməkçi maddələr: inyeksiya üçün su.