MİLQAMMA

10.20 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
MİLQAMMA
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

Sinir sisteminin müxtəlif mənşəli xəstəliklərinin patogenetik və simptomatik müalicəsi üçün istifadə olunur:

nevritlər, nevralgiyalar, üz sinirinin parezi, retrobulbar nevrit, qanqionitlər ( kəmərləyəci dəmrov da daxil

olmaqla ), ( diabetik, alkoqol və s. ) xüsusilə yuxarı yaş qrupunda əzələlərin gecə qıcolmaları, onurğanın

osteoxondorzunun nevroloji təzahürləri: radikulopatiyalar, lumboişialgiya, əzələ-tonik sindromlar.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Dekompensəolunmuş ürək çatışmazlığı. Preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq. Uşaq yaşları.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Kəskin ağrı sindromu zamanı müalicəni gündə 2 ml olmaqla, 5-10 gün ərzində əzələ daxilinə ( dərinə )

yeritməklə başlamaq məqsədə uyğundur. Sonra müalicəni preparatı daxilə qəbul etməklə və ya inyeksiyaların

sayını azaltmaqla ( 2-3 həftə ərzində və hər həftədə 2-3 dəfə olmaqla ) davam etdirmək lazımdır. Daha sonra

müalicəni preparatın daxilə qəbul edilən formaları ilə davam etdirmək məsləhətdir.


ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Allergik reaksiyalar mümkündür. Ayrı-ayrı hallarda tərləmə, taxikardiya, səpgilər meydana çıxa bilər. Qaşınma,

övrə, tənəffüsünün çətinləşməsi. Kvinke ödemi, anafilaktik şok şəkilində dəri reaksiyaları müşahidə

olunmuşdur.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI:

Preparatın çox tez yeridilməsi zamanı başgicəllənmə, aritmiya, qıcolma mümkündür. Bunlar həmçinin yüksək

doza qəbulu zamanı da meydana çıxa bilər. Yüksək doza qəbulunun müalicəsi simptomatikdir.

1 ml məhlulun tərkibində aşağıdakı maddələr vardır:

Təsiredici maddələr: tiamin-xlorid-hidroxlorid-50 mq, piridoksin-hidroxlorid-50 mq, sianokobalamin-0,5 mq,

lidokain-hidroxlorid-10 mq.

Köməkçi maddələr: benzil spirti, natrium-polifosfat, heksasianoferrat, natrium-hidroksid, inyeksiya üçün su.