VİAQRA

21.19 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
VİAQRA
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

Qənaatbəxş cinsi əlaqəüçün cinsiyyət üzvündə ereksiyanın əmələ gəlməsi və saxlanılması qabiliyyətinin

olmaması ilə xarakterizə olunan ereksiya pozğunluqlarının müalicəsi.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Sildenafilə və ya preparatın istənilən digər komponentinə qarşı yüksək həssaslıq.

Sildenafil nitratların hipotenziv təsirini gücləndirdiyinə görə, daima və ya fasilələrlə azot oksid donatorları, üzvü

nitratlar və ya istənilən formada nitritlər qəbul edən xəstələrdə istifadəsi ( “Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı

təsiri” bölməsinə bax ).

Ağır qaraciyər çatışmazlığı ( Çayld-Pyu təsnifatına görə c sinifi ).

Ritonavirin eyni zamanda qəbulu.

Qeydiyyata alınmış göstərişlərə görə Viaqra preparatı qadınlarda tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmayıb.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Daxilə qəbul edilir.

Əksər yaşlı pasiyentlər üçün tövsiyə olunan doza seksual aktivliyindən təxminən 1 saat əvvəl 50 mq təşkil edir.

Effektivlik və dözümlülük nəzərə alınmaqla doza 100 mq-a qədər artırıla və ya 25 mq-a qədər azaldıla bilər.

Maksimal tövsiyə olunan doza 100 mq təşkil edir. Maksimal tövsiyə olunan qəbul tezliyi – gündə 1 dəfə.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI:

Viaqra preparatı birdəfəlik 800 mq-a qədər dozada qəbul edildikdə arzuolunmaz təzahürlər preparatın daha

kiçik dozalarda qəbulu zamanı meydana çıxan arzuolunmaz təzahürlərlə eyni olmuşdur, lakin adətən daha tez-

tez rast gəlmişdir. 200 mq dozanın tətbiqi preparatın effektivliyinin artmasına gətirməmişdir, lakin əlavə

reaksiyalarının ( baş ağrısı, “üzə qan dolması”, başgicəllənmə, dispepsiya, burun tutqunluğu, görmənin


Təsiredici maddə: 1 örtüklü tabletin tərkibində 25 mq, 50 mq və ya 100 mq sildenafilə ekvivalent miqdarda

sildenafil-sitrat vardır.

Köməkçi maddələr: mikrokristallik sellüloza, kalsium hidrofosfat,natrium kroskarmelloza, maqnezium-stearat.