AYFERON

14.47 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
AYFERON
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

Virus mənşəli göz xəstəlikləri ( herpes inyeksiyası ).

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparatın komponetlərinə qarşı hiperhəssaslıq.

UŞAQLARDA İSTİFADƏSİ:

Uşaqlarda istifadəsinə dair məlumat yoxdur.


İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:


İstifadə etməzdən öncə flakondakı 1000000 BV tozu 5 ml həlledicidə ( 0.1% nipagin məhlulu ) həll etmək

lazımdır. 1 ml hazır məhlulun tərkibində 2000000 BV insan rekombinat alfa – 2b interferonu vardır. Preparat

hər 2 saatdan bir 2 damcı ( sutkada 6 dəfədən az olmayaraq ) zədələnmiş gözün konyuktiva kisəsinə

damızdırmaq lazımdır. Xəstəliyin simptomları azaldıqca dozanı 1 damcıya qədər azaltmaq olar. Müalicə kursu

7-10 gün təşkil edir.


ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Nadir hallarda müxtəlif yerli reaksiyalar, o cümlədən allergik reaksiyalar, şişkinlik, qaşınma, göz qapaqlarının

hiperemiyası, üzün hiperemiyası kimi əlavə təsirlər meydana çıxa bilər. Bu simptomlar müalicəni

dayandırdıqdan sonra aradan qalxır.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI:

Müşahidə edilməyib.
Təsiredici maddə: 1 flakonun içərisində 1000000 BV insan rekombinat alfa-2b interferonu vardır.

Köməkçi maddələr: natrium hidrofosfat dodekahidrat, natrium dihidrofosfat dihidrat, dekstran-70, natrium xlorid.

Həlledici: ampulda metilparahidroksibenzoat ( nipagin ) ( E-218 ) 5 mq, inyeksiya üçün su vardır.