ULCETİD ULSETİD 40MG

14.04 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
ULCETİD ULSETİD 40MG
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

·  Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi :

·  Helicobacter  pylori-nin eradikasiysı ( antibiotiklərlə kobinasiyada ) :

·  Zollinger-Ellison sindromu və mədə sekresiyasının yüksəlməsi ilə əlaqəli digər patoloji vəziyyətlər:


ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

·  Pantoprazola , benzimidazol törəmələrinə , həmçinin preparatın hər hansı komponentinə qarşı yüksək

həssaslıq :

·  Sinir mənşəli dispepsiya :

·  12 yaşa kimi yaş dövrü ( bu yaş qrupu üçün effektivliyi və təhlükəsizliyi üzrə klinik məlumatların kifayət

qədər olmamasına görə ).

XÜSUSİ GÖSTƏRİŞLƏR VƏ EHTİYAT TƏDBİRLƏRİ:

Xəbərdaredici simptomların olması

İstənilən xəbərdaredici simptomun ( məsələn , qeyr-ixtiyari , əhəmiyyətli dərəcədə çəki itirmə , residivləşən

qusma , disfagiya , qan qusma , anemiya və ya melena ) inkişafı zamanı , mədə xorasının olması və ya buna

şüphə olduqda bədxassəli törəmələri istisna etmək lazımdır , belə ki , pantoprazol ilə müalicə simptomları

yüngülləşdirə və diaqnoz qoyulmasını ləngidə bilər.

Laborator sınaqlara təsiri :

Xromoqranin A-nın  ( CgA ) səviyyəsinin artması neyroendokrin şişlərin müayinəsinə mane ola bilər.

Məlumatların tərif olunmasının qarşısını almaq üçün pantoprazol ilə müalicəni CgA təyin olunmasından ən azı

5gün əvvəl dayandırmaq lazımdır.


DİGƏR DƏRMAN VASİTƏLƏRİ İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ:

Pantoprazol digər dərman vasitələrinin sorulmasına təsiri.

Pantoprazol biomənimsənilməsi mədənin pH mühitindən asılı olan preparatların sorulmasını azalda bilər ,

məsələn , ketokonazol , itrakonazol , pozakonazol kimi bəzi azol qrupu göbələk əleyhinə vasitələr.

Pantoprazol sitoxrom P450 ferment sistemi vasitəsiə intensiv şəkildə qaraciyərdə metabolizə olunur.Əsas

metabolizm yolu CYP2C19 vasitəsilə oksidləşmədir.Bu sistem vasitəsilə metabolizə olunan digər dərman

vasitələri ilə pantoprazolun qarşılıqlı təsirini də istisna etmək olmaz.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI :

Tabletləri çeynəmək və ya xırdalamaq olmaz , yeməkdən 1 saat əvvəl , kifayət qədər su ilə bütöv şəkildə qəbul

etmək lazımdır.Preparat adətən səhər yeməyindən əvvəl qəbul olunur.İki dəfə təyin olunduqda preparatın ikinci

dozasını axşam yeməyindən əvvəl qəbul etmək məsləhət görülür.

12 yaşdan böyük yeniyetmələrə və böyüklərə :

Reflüks ezofaqit

Gündəlik doza 40 mq təşkil edir.Tək-tək hallarda lazım gələrsə doza 80 mq-a qədər artırıla bilər.

Simptomların yüngülləşməsi adətən 2-4 həftə ərzində baş verir.Müalicə kursu 4-8 həftə təşkil edir.

Böyüklərə :

Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi

Gündə  40-80 mq təyin edilir.Onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyinin kəskinləşməsi  zamanı müalicə kursu

adətən 2 həftə , mədənin xora xəstəliyi zamanı isə 4-8 həftə təşkil edir.Ehtiyac olarsa müalicənin müddəti

uzadıla bilər.


ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Mədə-bağırsaq pozğunluqları

Çox rast gələn :fundal vəzilərin polipləri.

Az rast gələn : ishal , ürəkbulanma , qusma , meteorizm , qəbizlik , ağızda quruluq , qarında ağrılar və

narahatlıq.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI:

Simptomlar : insanlarda doza həddinin aşılmasının simptomları məlum deyil.

Müalicəsi :pantoprazolun spesifik antidotu mövcud deyil.Doza həddinin aşılması hallarında simptomatik və

dəstəkləyici müalicə aparmaq lazımdır.

Pantoprazol plazma zülalları ilə yüksək dərəcədə birləşir , buna görə də hemodializ effektiv deyil.

Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 40 mq pantoprazol  ekvivalent olan 45,150 mq pantoprazol natrium

seskvihidrat vardır.

Köməkçi maddələr: maltitol ( E 965 ) , krospovidon ( B tipi ) , natrium karmelloza , susuz natrium karbonat ,

kalsium stearat.

Örtük - 1: polivinil spirti , talk , titan 4 - oksid ( E 171 ) , makroqol 3350 , soya lesitini sarı dəmir oksidi ( E 172 )

, susuz natrium karbonat.

Örtük – 2: polivinil spirti , talk , titan 4 – oksid ( E 171 ) , makroqol 3350 , soya lesitini ,  sarı dəmir oksidi

( E 172 ).

Bağırsaqda həll olan örtük : metakril turşusu – etil akrilat sopolimeri ( 1:1 ) , trietil sitrar.