TİAPOL

20.00 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
TİAPOL

DƏRMAN VASİTƏSİ  DEYİL GÖSTƏRİŞLƏR : 

-  Diabetik  polineyropatiya  və  retinopatiya :

-  Dismetabolik  ensefalopatiya
 :

-  Xroniki hepatitlər , qaraciyər sirrozu :

-  Steatohepatitr :

-  Xroniki beyin qan dövranı pozğunluqları :

-  Ürəyin işemik xəstəliyi :

-  Görmə sinirinin atrofiyası və nevriti , qlaukoma, katarakta :

-  Alkoqol polineyropatiyalar intoksikasiyalar :

İSTİFADƏ QAYDASI :

1 həbdən gündə 1 dəfə daxilə qəbul edilir.Həblər çeynənilmədən və kifayət qədər su ilə daxilə qəbul olunur.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

TİAPOL – un qəbulu zamanı allergik reaksiyslar , dispeptik əlamətlər , hipoqlikemik hallar müşahidə oluna bilər.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

Tərkibindəki maddələrə qarşı yüksək həssaslıq , uşaq və yeniyetmə dövrü.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜ :

Hamiləlik zamanı  və laktasiya dövründə təyin edilmir.

XÜSUSİ GÖSTƏRİŞLƏR :

TİAPOL  qəbul edən xəstələr alkoqol qəbulundan imtina etməlidirlər.Şəkərli diabet xəstələrində , xüsusən müalicənin

başlanğıcında , daimi olaraq qanda qlukozanın səviyyəsi nəzarətdə saxlanmalıdır.Bəzi hallarda hipoqlikemiyanın qarşısını

almaq üçün təyin olunan insulin və yaxud peroral hipoqlikemik vasitələrin dozaları korreksiya olunmalıdır.


TƏRKİBİ :

Alfa – lipoy  ( tiokit ) turşusu 600 mq

Vitamin B
3 mq

Vitamin B
1,4 mq

Vitamin B
( piridoksin ).Bir çox metabolik proseslərdə iştirak edir , mədə - bağırsaqdan maqneziumun sovrulmasını və

hüceyrələrə keçməsini yaxşılaşdırır , yağların və karbohidratların mübadiləsində mühüm rol oynayır ,qan hüceyrələrinin və

hemoqlobinin yaranmasında iştirak edir ,nuklein  turşularının sintezini və hüceyrələrin qlyukozayla təchizatını , mərkəzi və

periferik sinir  sisteminin normal fəaliyyətini təmin edir : qanda xolesterin və lipidlərin səviyyəsini aşağı salır.

Vitamin B
1  ( tiamin ) – karbohidrat , zülal və yağ mübadiləsində , həmçinin sinapslarda sinir örtücülüyü  prooseslərində vacib
rol

oynayır.Hüceyrələri perosidləşmə məhsullarının toksiki təsirindən qoruyur.Orqanizmdə fosforlaşma prosesləri nəticəsində

kokarboksilazaya çevrilib bir çox fermentativ reaksiyalarda koenzim rolunu oynayır.