SMART D

20.60 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
SMART D
GÖSTƏRİŞLƏR :

-  İmmunitet zəifliyi

-  Hipokalsiemiya , hipofosfatemiya

-  Yenidoğulmuşlar və südəmər dövr

-  İştahın azalması

-  Raxit xəstəliyinin müalicəsi və profilaktikası

-  Boydan və çəkidən geri qalan uşaqlar

-  Xroniki xəstəliklər keçirmiə uşaqlar

-  Bəzi preparatların qəbulu  ( qıcolma əleyhinə preparatlar və s. )

-  Osteoparoz xəstəliyinin müalicəsi və profilaktikası.

ƏKS GÖSTƏRİŞ :,

Tərkibindəki  hər hansı kompanentə qarşı yüksək həssaslıq , hiperkalsiyemiya , D vitamin hipervitaminozu ,

böyrək osteodistrofiyası , xroniki böyrək və qaraciyər xəstəlikləri.

ƏLAVƏ TƏSİRİ :

Müşahidə olunmamışdır.

İSTİFADƏ QAYDASI :

0 – 3 yaş , sutkada 500 BV ( 1 damcı ).

3 – 18 yaş , sutkada 500 – 1000 BV (  1 – 2 damcı ).

18 – 50 yaş , sutkada 500 BV ( 1 damcı ).

50 yaşdan yuxarı sutkada 500 – 1000 BV ( 1 – 2 damcı ).

Təmiz havada lazımi qədər olmayan
yenidoğulmuş uşaqlara profilaktik məqsədi ilə 500 – 1000 BV sutkada 1

dəfə.
Yarımçıq doğulan uşaqlar və əkiz uşaqlara sutkada  1000 – 1500 BV.Yay aylarında 500 BV təyin

edilir.
Hamilələrə , hamiləliyin 28 həftəsindən başlayaraq , sutkada 500 BV ( 1 damcı ) təyin edilir.Klimaks

dövründə  500 – 1000 BV təyin edilir.Raxit xəstəliyinin müalicəsində , 2000 – 5000 BV   ( 4 – 5 damcı ) təyin

edilir.
Osteoparozun müalicəsi zamanı 500 – 1000 BV təyin edilir.
TƏRKİBİ :

Hər 1ml – də :

D3 vitamini ( xolekalsiferol ) – 15000 BV ( 1ml 30 damcı ).

1damcıda 500 BV D3 vitamini.

Uşaq orqanizminin inkişafı üçün D vitamininin rolu əvəzsizdir.Orqanizmdə kalsiumun saxlanılması və

bağirsaqlardan sorulması üçün D3 vitaminin iştirakı mütləqdir.Statistik məlumatlara görə dünyada təxminən 1

milyard insanda D3 vitaminin çatışmazlığı mövcuddur.Təbii ki , bunların da böyük bir qismi uşaqlardır.

D vitaminin bioloji aktiv forması olan D3 vitamini – xolekalsiferol bioloji çevirmə yolu ilə D2 vitamini –

erqokalsiferoldan əmələ gəlir.Bu proses dəridə gedir və prosesin baş verməsi üçün günəşin ultrabənövşəyi

şüalarının iştirakı vacibdir.Bu yolla tələbat tam ödənilmədiyindən qida vasitəsilə də D3 vitaminin alınması

mütləqdir.