NEFROSEPT

16.80 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
NEFROSEPT
GÖSTƏRİŞLƏR :

·  Sidik – cinsiyyət sisteminin kəskin və xroniki iltihabi xəstəlikləri.

·  Böyrək və sidik kisəsinin daşları .

·  Nefrotik sindrom .

·  Xolesistit , qaraciyər sirrozu , qurd invaziyaları , assit.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

Nadir hallarda allergik reaksiyalar , halsızlıq , dispeptik hallar .

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

Məhsulun hər hansı bir komponentinə qaşı hiperhəssaslıq .

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA ZAMANI İSTİFADƏSI :

NEFROSEPTİN hamiləlik ( ıı və ııı trimestrdə ) və laktasiya zamanı istifadəsi mümküdür.

TƏRKİBİ :

Ortosifon stamina  80 mq

Ayıqulağı  80 mq

Qarğıdalı saçağı  80 mq

Quşüzümü  80 mq

Qatırquyruğu   40 mq

Qaragilə  40 mq

Zəncirotu   40 mq

Maqnezium sitrat  40 mq