FODİUM

15.20 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
FODİUM
İSTİFADƏSİNƏ DAİR TÖVSİYƏLƏR :

-  Hamiləliyə hazırlıq dövrü :

-  Hamiləlik və laktasiya dövründə :

-  Fetoplasentar çatışmazlıq :

-  Bətndaxili inkişaf anomiyalarının profilaktikası :

-  Meqaloblastik anemiya :

-  Postrezeksion anemiya :
-  Epilepsiyaəleyhinə və kontraseptiv dərman maddələrinin uzunmüddətli qəbulu zamanı :

-  Hipotireoz :

-  Qeyri – toksiki diffuz zobun müalicəsi :

İSTİFADƏSİNƏ DAİR MƏHDUDİYYƏTLƏR :

Preparatın tərkibinə daxil olan hər hansı bir komponentə qarşı yüksək həssaslıq , hipertireoz.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜ :

Hamiləlik və laktasiya dövründə həkim məsləhətilə təyin oluna bilər.

İSTİFADƏ QAYDASI :

Bir tablet gündə bir dəfə yemək zamanı və ya yeməkdən sonra daxilə qəbul edilir.Hamiləlik planlaşdırılırsa , 1 – 2 ay əvvəl ,

hamiləlik dövrünün ilk günündən son gününə qədər və laktasiya dövrünün ilk 6 ayı qəbul olunur.

Hər bir tabletin tərkibində vardır :

Fol turşusu ( Acidum folicum )...............400 mkq

Yod ( lodum ).........................................150 mkq

B12 vitamini..............................................10 mkq

Köməkçi maddə : çobanyastığı ekstraktı – 2 mq , mikrokristallik sellüloza , maqnezium stearat , kolloidal silisium dioksid.