VETİXOL

27.50 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
VETİXOL
GÖSTƏRİŞLƏR :

·  Serebral ateroskleroz

·  Yaddaş pozğunluğu

·  Nitq pozğunluqları

·  Diqqət çatışmamazlıqları

·  Başgicəllənmə

·  Qulaqlarda küy

·  Kəskin və yarımkəskin insultdan sonra Psixomotor inkişafın ləngiməsi

·  Görmə və eşitmə sinirlərinin zədələnməsi zamanı Koqnitiv funksiyaların çatışmazlıqları

·  Qlaukoma zamanı dağılan qanqlioz hüceyrələrin bərpası

İSTİFADƏ ETMƏZDƏN ƏVVƏL YAXŞI ÇALXALANMALIDIR !

QƏBUL QAYDASI :

Vetixol preparatının dozalanması , müddəti və istifadə qaydası fərdi olaraq xəstəliyin növündən və ağırlıq dərəcəsindən asılı

olaraq həkim tərəfindən təyin olunur.

Ümumiyyətlə aşağıdakı dozalar tövsiyyə olunur :

Uşaqlarda : 1 ml gündə 2 – 3 dəfə

12 yaşdan yuxarı və böyüklərdə : 2 ml gündə 2 – 3 dəfə

Tövsiə olunan dozada ( 1 – 2 ) preparat az miqdarda su ilə qarışdırılaraq yeməkdən sonra qəbul edilir.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

Tərkibindəki komponentlərdən hər hansı birinə qarşı həssaslıq və ya doza həddinin aşılması.

Hər 1 ml – nin tərkibinə daxildir :

Citicoline  100 mq

Ginkgo biloba  50 mq