TROLAK RF

6.95 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
TROLAK RF
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR :

Trolak əsasən travmalar zamanı , əməliyyatdan sonrakı dövrdə , kötük sindromu , əzələ ağrıları zamanı yaranan orta və güclü

intensivliyə malik ağrı sindromunun qısa müddətə qarşısının alınması üçün istifadə olunur.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

- ketorolak trometamola və ya preparatın hər hansı komponentinə qarşı yüksək həssaslıq :

- aspirinə , digər iltihabəleyhinə preparatlara , prostaqlandinlərin sintezinin sistem inhibitorlarına , qeyri – steroid iltihabəleyhinə

vasitələrə qarşı yüksək həssaslıq :

- bronxial astma :

- susuzlaşma , müxtəlif etiologiyalı hipolovemiya :

- hamiləlik , doğuş və laktasiya dövrü :

- təsdiq olunmuş və ya ehtimal edilən mədə - bağırsaq qanaxmaları və / və ya beyindaxili qansızmalar :

- orta ağır böyrək çatışmazlığı :

- 16 yaşa qədər uşaqlar :

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ :

Hamiləlik dövründə preparatın istifadəsi əks göstərişdir.Müalicə dövründə ana südü ilə qidalandırmanı dayandırmaq lazımdır.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI :

Trolak ə/d və ya v/d şırnaq üsulu ilə yeridilmə üçün nəzərdə tutulmuşdur.Venadaxilinə preparat 15 saniyədən az olmayan

müddətə yeridilir.Epidural və ya intratekal yeridilə bilməz.Doza ağrının intensivliyindən və xəstənin reaksiyasından asılı olaraq

fərdi qaydada seçilir.Trolak ilə müalicə kursunun davametmə müddəti 2 gündən çox olmamalıdır.

Birdəfəlik ə/d və ya v/d yeridilmə zamanı birdəfəlik dozalar :

Böyüklər – 10 – 30 mq ( ağrı sindromunun ağırlığından asılı olaraq ).

Yaşlı xəstələr ( 65 yaşdan yuxarı ) və ya böyrək funksiyaları pozulmuş xəstələr – 10 – 15 mq.

Təkrar ə/d və ya v/d yeridilmələr zamanı dozalar :

Böyüklər – 10 mq , sonra hər 4 – 6 saatdan bir 10 – 30 mq.

Yaşlı xəstələr və ya böyrək funksiyaları pozulmuş xəstələr hər 4 – 6 saatdan bir 10 – 30 mq.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

Başvermə tezliyinə görə əlavə təsirlər aşağıdakı kimi təsnif edilir :

- çox tez – tez ( 10 pasiyentin 1 – dən çoxunda ) :

- tez – tez ( 10 pasiyentin 1 – dən azında ) :

- bəzən ( 100 pasiyentin 1 – dən azında ) :

- nadir hallarda ( 1000 pasiyentin 1 – dən azında ) :

- çox nadır hallarda ( 10000 pasiyentin 1 – dən azında ) :

- tezliyi məlum olmayan ( mövcud məlumatlara əsasən təyin edilə bilmir ) :

DOZA HƏDDİNİN AŞMASI :

Simptomları ( birdəfəlik tətbiq olunduqda ) : qarında ağrı , ürəkbulanma , qusma , MBT -nın eroziv – xoralı zədələnməsi ,

böyrək funksiyalarının pozulması , metabolik asidoz.

Müalicəsi : simptomatik ( orqanizmin həyati vacib funksiyalarının dəstəklənməsi ).Dializ az effektlidir.

 
Təsiredici maddə : 1 ampulda 30.0 mq ketorolak trometamol vardır.

Köməkçi maddələr : etanol 96 % , natrium xlorid , dinatrium edetat , 1M natrium hidroksid və ya xlorid turşusu məhlulu , inyeksiya

üçün su.