BİLİVENT

19.10 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
BİLİVENT
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR :

- öd yollarının hipokinetik tipli diskineziyası :

- xroniki xolesistit :

- piy hepatozu :

- qaraciyər sirrozu :

- xroniki nefrit və pielonefrit :

- xroniki böyrək çatışmazlığı :

- infeksion xəstəliklər zamanı intoksikasiya :

- dispeptik pozğunluqlar :

İSTİFADƏSİNƏ DAİR MƏHDUDİYYƏTLƏR :

Tərkibində olan komponentlərə qarşı yüksək həssaslıq , öd daşı xəstəliyi , öd yollarının keçməməzliyi , qaraciyərin , böyrəklərin

, öd və sidik çıxarıcı yollarının kəskin  xəstəlikləri , 12 yaşa qədər uşaqlar.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

Nadir hallarda – allergik reaksiyalar , uzun müddət yüksək dozada istifadəsi zamanı ishal ola bilər.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI :

Daxilə. Böyüklərə və 12 yaşdan yuxarı uşaqlara : 1 tablet gündə 1 – 2 dəfə yeməkdən 15 – 20 dəqiqə əvvəl.Müalicə kursu

individual olaraq təyin olunur.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ :

Həkim təyinatı və nəzarəti altında mümkündür.

Təsiredici maddə : 1 örtüklü tabletin ənginar yarpaqlarının quru ekstraktı 20 – 30:1 – 600 mq.

Köməkçi maddələr : Maqnezium stearat , mikrokristallik sellüloza , polivinilpirrolidon , kolloidal silisium dioksid.