ESİTROX N30

20.50 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
ESİTROX N30
İSTİFAƏSİNƏ DAİR TÖVSİYƏLƏR :

Vasitənin istifadə qaydası aşağıdakı vəziyyətlərdə tövsiyyə olunur :

- aşağı ətraflarda venoz – limafik çatışmazlıq əlamətlərinin müalicəsi :

- tromboflebit , flebit :

- ayaqlarda ağırlıq , ödem və ağrı hissi :

- trofik pozğunluqlar :

- babsil :

- mikrosirkulyasiyanın pozulması :

- varikosele :

- diabetik mikroangio və retinopatiya :

- diabetik pəncə :

- plastik əməliyyatlardan sonrakı ödemlər :

İSTİFADƏSİNƏ DAİR MƏHDUDİYYƏTLƏR :

Preparatın hər hansı komponentinə qarşı yüksək həssaslıq.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜ :

Hamiləlik və laktasiya dövründə həkim məsləhətilə təyin oluna bilər.

İSTİFADƏ QAYDASI :

Bir tablet gündə bir dəfə səhər yeməyindən sonra.Tablet bol su ilə içilməlidir.Retard formasında olduğu üçün təsir effekti

uzunmüddətlidir.Tableti çeynəmək olmaz.

Hər tabletin tərkibində vardır :

Trokserutin – 300 mq

At şabalıdı qabığının quru ekstraktı  – 60 mq

Asiya sentellası otunun quru ekstraktı – 30 mq

Mədəni üzümün yarpaqlarının quru ekstraktı – 30 mq

Ponti bigəvəri kökünün quru ekstraktı – 20 mq

Qaragilə meyvələrinin quru ekstraktı – 20 mq

Köməkçi maddələr : hidroksipropilmetilsellüloza , hidroksipropilsellüloza , ikiəsaslı kalsium – fosfat , bitki mənşəli maqnezium –

stearat , silisium – dioksid , mikrokristallik sellüloza , asetat turşusunun mürəkkəb esterləri , yağ turşularının mono və 

diqliseridləri, qliserin , meyvə və tərəvəz konsentratları , titan – dioksid.