EVA BİOLACT

20.00 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
EVA BİOLACT
TƏSİRİ :

Qlikogen normal mikrofloranın fəaliyyəti üçün vacib amillərdən sayılır.Bununlada qadın uşaqlıq yolunun mühitini normallaşdırır ,

çoban yastığı ekstraktı isə iltihabəleyhinə təsir göstərir.

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR :

- müxtəlif genezli vaginozlar :

- vaginal disbioz :

- bakterial vaginit zamanı kompleks müalicədə :

İSTİFADƏ QAYDASI :

Plastik qablaşma ehtiyyatla qayçı ilə kəsilir , şam uşaqlıq yoluna yerləşdirilir.

HAMİLƏ VƏ LAKTASİYA DÖVRÜ :

Müalicə həkimi ilə məsləhət olunmalıdır.

1 şamın tərkibində lactobasilla coagulyans 1 mlrd , çoban yastığı ekstraktı , qlikogen.