KARDİOMAQNİL N 30

3.48 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
KARDİOMAQNİL N 30
Göstərişlər:

Riski amilləri olduğu hallarda tromboz və kəskin ürək çatışmazlığı kimi ürək-damr xəstəliklərinin ilkin profilaktikası.

Təkrar miokard infarktının və qan damarları trombozunun profilaktikası.

Damarlar üzərində cərrahi əməliyyatdan sonra tromboemboliyaların profilaktikası.

Qeyri-stabil stenokardiya.

Əks göstərişlər:

AST-yə qarşı, preparatını köməkçi maddələrinə və digər QSİƏP-ə qarşı yüksək həssaslıq.

İstifadə qaydası və dozası:

Tabletlər bütöv şəklində su ilə qəbul edilir. Lazım gələrsə, tableti iki hissəyə bölmək, çeynəmək və ya öncədən xırdalmaq

mümkündür.

Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 75 mq və ya 150 mq asetilsalisil turşusu, 15,2 mq və ya 30,39 mq maqnezium hidroksid

vardır.

Köməkçi maddə: qarğıdalı nişastası, maqnezium stearat, mikrokristallik sellüloza, kartof nişastası, hipromelloza, propilenqlikol,

talk.