DUKSET

23.95 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
DUKSET
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR :

Böyük depressiv pozuntuların müalicəsi.

Diabetik neyropatiyanın ağrılı formasının müalicəsi.

Generalizəolunmuş təşviş pozuntularının müalicəsi.

Fibromialgiyanın müalicəsi.

Xroniki skelet - əzələ ağrısının müalicəsi.Xroniki bel ağrısı və osteoartit zamanı xroniki ağrı ilə pasiyentlər üzərində aparılan

tədqiqatlarda təsdiq olunmuşdur.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

Təsiredici maddəyə yaxud preparatın hər hansı bir köməkçi komponentinə qarşı hiperhəssaslıq.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ :

Hamilə qadınlarda duloksetinin istifadəsinə aid yetəri qədər məlumatlar yoxdur.Heyvanlar üzərində aparılmış tədqiqatlar ,

duloksetinin maksimal klinik təsirdən aşağı səviyyədə reproduktiv toksisklik nümayış göstərmişlər.

İnsanlarda mümkün ola biləcək potensial riski məlum deyil.Epidemioloji məlumatlara görə , SİUSİ hamiləlik zamanı , xüsusən

hamiləliyin son aylarında istifadəsi , yenidoğulmuşlarda davamlı ağciyər hipertenziyası riskini artıra bilər.

Laktasiya

Öz uşaqlarına ana südü verməyən , laktasiya dövründə olan 6 pasiyentin öyrənilməsinə yönəldilmiş tədqiqata əsaslanaraq

qeyd etmək olar ki , Duloksetin ana südünə çox zəif nüfuz edir.

Körpə üçün təyin olunmuş doza mq/mk təxminən ana dozasının 0.14 % təşkil edir.Körpələrdə duloksetinin təhlükəsizliyi məlum

olmadığından , Dukset – in laktasiya dövründə istifadəsi tövsiyə olunmur.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

Duloksetinlə ən çox qeyd olunan əlavə təsirlər ürəkbulanma , başağrısı , ağızda quruluq , yuxululuq və

başgicəllənmədir.Əksəriyyət hallarda , əlavə təsirlərin böyük qismi orta yaxud zəif ifaə olunmuşdur və adətən müalicənin

əvvəlində , hətta müalicə davam etdikdə belə azalmışdır.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI :

Böyük depressiv pozuntular : başlanğıc və tövsiyə olunan dəstəkləyici doza , yemək qəbulundan asılı olmayaraq , gündə bir

dəfə 60 mq təşkil edir.Gündə bir dəfə 60 mq – dan artıq olan dozalar sutkada maksimal 120 mq – dək olan dozalar ,

təhlükəsizlik baxımından klinik tədqiqatlarda qiymətləndirilmişlər.Lakin , ilkin tövsiyə olunan dozaya cavab verməyən

pasiyentlərdə dozanın artırılması ilə effektivliyin artması barədə heç bir klinik sübut yoxdur.

Qaraciyər pozuntuları :

DUKSET qaraciyər çatışmazlığı nəticəsində qaraciyər xəstəlikləri olan pasiyentlərdə istifadə edilə bilməz.

Böyrək çatışmazlığı :

Zəif və orta dərəcəli böyrək çatışmazlığı olan pasiyentlərdə dozalanmaya düzəlişlər etmək vacib deyil.Dukset ağır böyrək

çatışmazlığı olan pasiyentlərdə istifadə edilə bilməz.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI :

Ayrılıqda və ya digər dərman vasitələri ilə birlikdə , 5400 mq duloksetin dozası ilə , doza həddinin aşılması halları barədə

bildirilmişdir.Əsasən qarışıq doza həddləriin aşılması hallarında , həmçinin də duloksetinlə , ancaq təxminən 1000 mq dozada

istifadəsi zamanı ölümlə nəticələnən hallar qeydə alınmışdır.Doza həddinin aşılması əlamətlərinə yuxululuq , koma , serotonin

sindromu , qıcolma , qusma və taxikardiya daxildir.

Təsiredici maddə : hər kapsulda 30 mq duloksetinə ekvivalent miqdarda duloksetin hidroxlorid vardır.

Köməkçi maddələr : kristal saxaroza , titan dioksid , indiqokarmin , neytral pellet ölçü  26 , hidroksipropilmetilsellüloza 603 , talk ,

trietilsitrat , hipromelloza asetat suksinat – LF , 25 % - li ammonium – hidroksid məhlulu , Opadry ağ 02A28361.