RENGALİN

7.03 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
RENGALİN
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR :

Tənəffüs yollarının öskürəklə və bronxospazmla müşayiət olunan kəskin və xroniki xəstəlikləri.Qrip və KRVİ zamanı , kəskin

faringitdə , larinqotraxeitdə , kəskin obstruktiv laringitdə , xroniki bronxitdə və yuxarı və aşağı tənəffüs yollarının digər infeksion –

iltihabi və allergik xəstəliklərində produktiv və qeyri – produktiv öskürək.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏRİ :

Preparatın komponentlərinə qarşı fərdi yüksək həssaslıq.Renqalinin təhlükəsizliyinə və effektivliyinə dair kifayət qədər məlumat

olmadığı üçün 3 yaşa qədər uşaqlarda istifadəsi tövsiyə edilmir.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI :

Daxilə.Bir qəbula – 1 tablet.Qida qəbulundan kənar gündə 3 dəfə 1 – 2 tablet.Vəziyyətin ağırlığından asılı olaraq , ilk 3 gün

qəbul tezliyi gündə 4 – 6 dəfəyə qədər artırıla bilər.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

Preparatın komponentlərinə qarşı yüksək fərdi həssaslıq reaksiyaları mümkündür.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI :

Doza həddinin təsadüfi aşılması zamanı preparatın tərkibinə daxil olan köməkçi maddələrin hesabına dispepsik halların

yaranması mümkündür.

Təsiredici maddə : 1 tabletin tərkibində : bradikininə qarşı affin təmizlənmiş anticisim – 0.006 q* : histaminə qarşı affin təmizlənmiş

anticisim – 0.006 q* : morfinə qarşı affin təmizlənmiş anticisim – 0.006 q*.

Köməkçi maddələr : izomalt , mikrokristallik sellüloza , maqnezium stearat , susuz limon turşusu , kolloidal silisium dioksid ,

natrium siklamat , saxarin natrium.