BANEOSİN

5.53 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
BANEOSİN
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR :

Baneosin neomisinə və/və ya basitrasinə qarşı həssas mikroorqanizmlərin törətdiyi infeksiyalar zamanı istifadə üçün

göstərişdir.Sarğı qoyulması ilə Baneosin məlhəminin effektivliyi güclənir.

- dərinin ocaqlı infeksiyaları , məsələn :

Furunkullar , karbunkullar , stafilokokk sikozu , dərinin follikulit , irinli hidradenit , paronixiya.

- dərinin məhdud yayılmış bakterial infeksiyaları , məsələn :

Kontagioz impetiqo , aşağı ətrafların infeksiyalaşmış ekzema , dermetozlar , kəsiklər , sıyrıntılar , yanıqlar zamanı , osmetik

cərrahiyyədə və dərinin transplantasiyası zamanı.

- cərrahiyyə müdaxiləsindən sonra infeksiyanın profilaktikası :

Baneosin məlhəmi əməliyyatsonrası dövrdə əlavə müalicə qismində istifadə oluna bilər.Baneosin məlhəminin bint üzərinə

sürtülməsi infeksiyalaşmış boşluqları və yaraları olan xəstələrin yerli müalicəsi zamanı daha yaxşıdır.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

Basitrasinə və/və ya neomisinə qarşı , yaxud aminoqlikozid sırası digər antibiotiklərə qarşı yüksək həssaslıq.Dərinin geniş

zədələnmələri zamanı istifadə etmək olmaz , belə ki , preparatın sorulması eşitmənin itirilməsi ilə müşayiət olunan ototoksik

effekt yarada bilər.

Ürək və ya böyrək çatışmazlığı nəticəsində ifrazat funksiyasının ifadə olunmuş pozulmaları olan və preparatın sorulması

mümkün olduğu hallarda , artıq vestibulyar və koxıear sistemin zədələnmələri olan xəstələrdə istifadə etmək olmaz.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ :

Baneosin preparatının hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi yalnız həkim ilə məsləhətləşdikdən sonra , ana üçün ehtimal

edilən fayda döl və körpə üçün potensial riskdən üstün olduğu halda mümkündür.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI :

Xaricə.Məlhəmi nazik qatla zədələnmiş sahərə gündə 2 – 3 dəfə , əgər məqsədəuyğundursa , sarğı altına sürtülür.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

Dəriyə , selikli qişalarla və yara səthlərinə yerli sürtülməsi zamanı Baneosin adətən yaxşı mənimsənilir.

Uzun müddət preparatı istifadə edən xəstələrdə dərinin qızarması və quruluğu , dəri səpgisi və qaşınma şəklində allergik

reaksiyalar inkişaf edə bilər.

Allergik reaksiyalar əsasən kontakt ekzema tipində gedir və nadir rast gəlir.

Təxminən 50 % hallarda onlar digər aminoqlikozid antibiotiklərə qarşı çarpaz allergiya ilə əlaqədardır.

Dərinin geniş zədələnmələri olan xəstələrin müalicəsi zamanı preparatın sorulmasının və bunun nəicəsində vestibulyar və

koxlear apparatların zədələnməsi , nerfotoksik effekt və sinir - əzələ keçiriciliyinin blokadası kimi ağırlaşmaların yaranmasının

mümkünlüyünü nəzərə almaq lazımdır.

Təsiredici maddə : 1 q məlhəmin tərkibində 250 BV basitrasin , 5000 BV neomisin vardır.

Köməkçi maddələr : lanolin , yumşaq ağ parafin.