RUNAKTİN

17.32 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
RUNAKTİN
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR :

- baç beyinin metabolik və damar pozulmaları

- periferik damar pozulmaları və onların nəticələri diabetik polineyropatiyalar

- müxtəlif etiologiyalı xoralar , yanıqlar , yataq yaraları

- şüa terapiyasından sonra şüa ilə zədələnmiş dərinin və selikli qişaların bərpası

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

Tərkibindəki komponentlərə qarşı hiperhəssaslıq , dekompensəolunmuş ürək çatışmazlığı , ağciyərin ödemi , kəskin böyrək

çatışmazlığı.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI :

Runaktin baş beyinin metabolik və damar pozulmaları zamanı 2 həftə müddətində hər gün 5 ml – dən 25 ml - ə qədər

venadaxili yeridilir.

Kəskin dövrdə preparat 2 – 20 ml dozada 0.9 % - li NaCl və ya 5 % - li dekstroza məhluluna qarışdırılaraq 1 həftə müddətində

hər gün damcı üsulu ilə vena daxilinə , sonra 2 – 4 ml dəstəkləyici dozada vena daxilinə və ya əzələ daxilinə təyin edilir.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ :

Runaktinin hamilələrdə istifadəsi ana və dölə mənfi təsir göstərmir.Lakin hamilə qadınlarda istifadəsi zamanı döl üçün potensial

riski nəzərə almaq lazımdır.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

Anafilaktik şoka qədər imkişaf edə bilən allergik reaksiyalar.
Təsiredici maddə : buzov qanının deproteinləşdirilmiş hemoderivatı.


Köməkçi maddələr : polisorbat – 80 , inyeksiya üçün su.