DEMOTON – T

7.92 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
DEMOTON – T
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR :

- vitamin çatışmazlığı və orqanizmin vitaminlərə yüksək tələbatı

- cərrahi əməliyyatdan əvvəl və sonrakı dövr

- mədə - bağırsaq pozğunluqları , xora , kolit

- polinevritlər , nevralgiyalar , periferik parez və ifliclər

- ürək – damar , infeksion və dəri xəstəlikləri

- hamiləlik və laktasiya dövründə hipovitaminozların və vitamin çatışmazlığının müalicə və profilaktikası

- asteniya

- anemiya

- hipertireoz

- xroniki alkoqolizm

- göz xəstəlikləri

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

- preparatın tərkibinə daxil hər hansı vitaminə qarşı hiperhəssaslıq

- hemofiliya

- 2 yaşa qədər uşaqlar

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI :

Demoton – t 0.9 % - li fizioloji natrium – xlorid məhlulunda və ya 5 % - li dekstroza məhlulunda həll olunub damcı üsulu ilə vena

daxilinə yeridilir.

Preparatın orta dozası – hər gün 1 ampul.

Müalicə kursu – 5 – 10 gün təşkil edir.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

Adi dozalarda əlavə effektlər müşahidə edilmir.B qrup vitaminlərinə qarşı həssas olan xəstələrdə allergik reaksiyalar ola bilər,

lakin preparatın qəbulu dayandırıldıqda , bu , keçib gedir.Yüksək dozalarda Vit A və Vit D hipervitaminozu əmələ gələ bilər.

APTEKDƏN BURAXİLMA ŞƏRTİ :

Resept əsasında buraxılır.

Demoton – t yağda və suda həll olan vitaminlərin unikal kombinasiyasından ibarətdir.

Demoton – t vitamin müalicəsində seçim preparatı kimi orqanizmin fəaliyyətini tez bərpa edir və müxtəlif orqanların funksiyasına

müsbət təsir edir.

Demoton – t hemopoetik və stimullaşdırıcı vasitədir , çünki onun tərkibində çoxsaylı enzimatik mexanizmlərin funksiyasını

tənzimləyən Vit B12 – nin səviyyəsi çox yüksəkdir.

1 ampulda vardır :

Vit B1  75 mq

Vit B2  10 mq

Vit B6  25 mq

Vit B12  0.750 mq

Vit A  15000 BV

Vit D  1000 BV

Vit E  10 mq

Nikotinamod  125 mq

Dekspantenol  30 mq