VİFER

23.50 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi

30ML

FARMAKOLOJİ TƏSİRİ:

Tərkibindəki serebrotonik aminturşullar, kofermentlər hesabına baş beyinə sedativ, energitik və neyrorequluəedici təsir göstərir, mərkəzi tormozlanma işlərində iştirak edir. Beynin energetik proseslərini aktivləşdirir, toxumaların tənəffüs aktivliyini artırır. Beynin qlükoza mənimsəməsi yxşılaşır. İntellektual keyfiyyətin səviyyəsini artırır. Beyin qan dövranı pozulması ilə bağlı olaraq hərəki və nitq pozulmalarının bərpasına kömək edir.

 

GÖSTƏRİŞLƏR:

-          MSS-nin perinatal zədələnmələri ( hipoksik, travmatik, dismetabolik, toksikometabolik );

-          Doğuş beyin zədələri;

-          Əqli inkişafdan geriqalma ( psixi, nitq );

-          Ensefalopatik pozulmalar;

-          Qorxu-həyəcan hissi;

-          Emosional labillik;

-          Depressiya və əsb pozulmaları;

-          Diqqət, yaddaş pozulmaları, qavramanın zəifləməsi;

-          Sosial dezadapsiyalar.

 

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Komponentlərə qarşı həssaslıq.

 

İSTİFADƏ QAYDASI:

0-2 yaş 2 damcı gündə 2 dəfə;

2-6 yaş 5 damcı gündə 2 dəfə;

6-12 yaş 5-10 damcı gündə 2 dəfə.

Hər 5 ml siropda:

Qamma amin yağ turşusu – 125 mq;

Qlisin – 75 mq;

Qlutamin – 100 mq;

Maqnezium -100 mq;

Vitamin b6 – 0.5 mq.