EKO DAMCI

2.27 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi

Şəffaf, rəngsiz və qoxusuz məhluldur.

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

Eko qulaq damcısı olub, köməkçi müalicə vasitəsi kimi, xaric otitin müalicəsində yerli istifadə üçün antibiotiklərlə birlikdə təyin edilir.


ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

- Preparatın istənilən komponentinə qarşı yüksək həssaslıq;

- Qulaq təbilinin ( xaric qulağı orta qulaqdan aıran xarici qulaq kanalının sonundakı membran ) perfoniyası.


İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Uşaqlar: 6 ay - 12 yaş 4 damcı, güündə 2 dəfə 7-10 gün;

Böyüklər: 3-4 damcı, gündə 2-3 dəfə.
Preparatı istifadə etməzdən əvvəl əlləri sabunla yumaq lazımdır. Ehtiyac olduqda, qulağın xarici tərəfində olan çirki və ya mayeni təmizləmək lazımdır. Qulaq kanalında hər hansı alət cisim və ya tampon olmaz.

Təsiredici maddə: 1 ml məhlulun tərkibində 1 mq deksanetazon fosfat vardır ( deksametazon natrium fosfat şəklində ) vardır.

Köməkçi maddələr: mononatrium fosfat, dinatrium fosfat, konservant qismində benzalkonium xlorid ( 10%-li məhlul ), natrium tiosulfat, natrium xlorid, natrium edetat, yüksək təmizlənmiş su, xlorid turşusu və ya natrium hidroksid ( pH-ı tənzimləmək məqsədilə ).