LİZİQAMMA 5 mq

5.11 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
LİZİQAMMA 5 mq
İstifadəsinə göstərişlər:

Arterial  hipertenziya (monoterapiya vədigər antihipertenziv preparatlarla kombinə olunmuş müalicə), xroniki ürək çatışmazlığı(üskükotu və

diuretik preparatlar qəbul edən xəstələrdə müalicə məqsədiləkombinə olunmuş terapiyanın tərkibində) , kəskin miokard infarktının

erkənmüalicəsi (ilk 24 saat ərzində stabil hemodinamik göstəricilərə malik olan xəstələrdəbu göstəriciləri stabil saxlamaq və sol mədəciyin

disfunksiyasının  və ürək çatışmazlığının profilaktikası məqsədilə), diabetik nefropatiya (normal arterial təzyiqə malik insulindən asılı olan

şəkərlidiabetli xəstələrdə və yüksək arterial təzyiqə malik insulindən asılı olmayan şəkərlidiabetli xəstələrdə albuminuriyanın azaldılması) .                                                                                                      

Əks göstərişlər:

Lizinoprilə və ya AÇF inhibitorlarına qarşı yüksəkhəssaslıq , anamnezdə , o cümlədən AÇF inhibitorlarının qəbulundanangionevrotik ödemin

olması,irsi Kvinke ödemi , yaşın 18 dən az olması(effektivliyi və təhlükəsizliyi müəyyən

edilməmişdir).  
                                                                      
İstifadəqaydası və dozası: 

Qida qəbulundan asılı olmayaraq daxilə qəbul edilir.Digərhipotenziv preparatlarla müalicə almayan arterial hipertenziyalı xəstələrə gündə1

dəfə 5 mq təyin edilir.Effekt olmayan hallarda doza hər gün 2-3 gündən bir 5mq artırılmaqla orta terapevtik doza hesab olunan 20-40 mq/gün-

əçatdırılır(dozanın 40 mq/gün-dən çox artırılması adətən arterial təzyiqin növbətienməsinə səbəb olmur). Adi gündəlik dəstəkləyici doza 20

mq-dır.maksimal gündəlikdoza 40 mq təşkil edir.Tam effekt adətən preparatın qəbuluna başladıqdan 2-4 həftəsonra inkişaf edir və dozanı

artırarkən bunu nəzərə almaq lazımdır.Klinikeffekt qaneedici olmayan hallarda preparatı digər hipotenziv preparatlarlakombinasiya etmək

mümkündür.                                                                          


Təsiredici maddələr: 1 tabletin tərkibində 5 mq lizinoprilə ekvivalent miqdarda (5,445 mq) lizinopril dihidrat vardır.   

Köməkçi maddələr:mannit,kalsium-fosfat dihidrat , qarğıdalı nişastası , jelatinləşdirilmiş nişasta , kolloidal silisium 4-oksid , maqnezium-stearat