LİZİQAMMA 20 mq

5.35 AZN
Təsvir İstifadə qaydası Tərkibi
LİZİQAMMA 20 mq
İstifadəsinə göstərişlər:

Arterial  hipertenziya (monoterapiya vədigər antihipertenziv preparatlarla kombinə olunmuş müalicə), xroniki ürək çatışmazlığı(üskükotu və

diuretik preparatlar qəbul edən xəstələrdə müalicə məqsədiləkombinə olunmuş terapiyanın tərkibində) , kəskin miokard infarktının

erkənmüalicəsi (ilk 24 saat ərzində stabil hemodinamik göstəricilərə malik olan xəstələrdəbu göstəriciləri stabil saxlamaq və sol mədəciyin

disfunksiyasının  və ürək çatışmazlığının profilaktikası məqsədilə), diabetik nefropatiya (normal arterial təzyiqə malik insulindən asılı olan

şəkərlidiabetli xəstələrdə və yüksək arterial təzyiqə malik insulindən asılı olmayan şəkərlidiabetli xəstələrdə albuminuriyanın azaldılması) .                                                                                                      

Əks göstərişlər:

Lizinoprilə və ya AÇF inhibitorlarına qarşı yüksəkhəssaslıq , anamnezdə , o cümlədən AÇF inhibitorlarının qəbulundanangionevrotik ödemin

olması,irsi Kvinke ödemi , yaşın 18 dən az olması(effektivliyi və təhlükəsizliyi müəyyən

edilməmişdir).  
  
                                                                    

İstifadə qaydası və dozası: 

Qida qəbulundan asılı olmayaraq daxilə qəbul edilir.Digərhipotenziv preparatlarla müalicə almayan arterial hipertenziyalı xəstələrə gündə1

dəfə 5 mq təyin edilir.Effekt olmayan hallarda doza hər gün 2-3 gündən bir 5mq artırılmaqla orta terapevtik doza hesab olunan         

20-40 mq/günə çatdırılır(dozanın 40 mq/gün-dən çox artırılması adətən arterial təzyiqin növbətienməsinə səbəb olmur). Adi gündəlik

dəstəkləyici doza 20 mq-dır.maksimal gündəlikdoza 40 mq təşkil edir.Tam effekt adətən preparatın qəbuluna başladıqdan 2-4 həftə sonra

inkişaf edir və dozanı artırarkən bunu nəzərə almaq lazımdır.Klinikeffekt qaneedici olmayan hallarda preparatı digər hipotenziv

preparatlarla kombinasiya etmək mümkündür.                   
                                                       
 Əgər xəstə diuretiklərlə müalicə alırsa, onda Liziqamma preparatının qəbuluna başlamazdan 2-3 gün əvvəl onların qəbulu dayandırılmalıdır. 
Təsiredici maddələr:1 tabletin tərkibində 10 mq lizinoprilə ekvivalent miqdarda (10,89 mq)lizinopril dihidrat vardır.      

Köməkçi maddələr: mannit , kalsium-fosfat dihidrat , qarğıdalı nişastası , jelatinləşdirilmişnişasta , kolloidal silisium 4-oksid , 

maqnezium-stearat.