HEMARROY
???

AĞRI

QAŞINMA

YANMA

Hemarroysuz həyat ideal!

Təbii Perianal Hemarroyun əlamətlərini aradan
qaldırar
PERIANAL