Şərtlərlə razıyam. Qaydalar

Şifrəni unutmusunuz?
Login

Səbət

Bağla

TİROZOL

7.26 AZN
TİROZOL
İstifadəsinə göstərişlər:
-  Tireotoksikoz;
-  Tireotoksitozun cərrahi müalicəsinə hazırlıq;
-  Radioaktiv yodla tireotoksitozun müalicəsinə hazırlıq;
-  Latent dövürdə radioaktiv yodun təsirinin müalicəsi.Radioaktiv yodun təsirinin başlanmasına qədər həyata keçirilir (4 -6 ay ərzində).
-  Müstəsna hallarda-ümumi vəziyyətlə və ya fərdi səbəblərə görə radikal müalicənin aparılması mümkün olmadığı hallarda tireotoksikozun uzunmüddətli dəstəkləyici müalicəsi
-  Anamnezdə latent tireotoksikoz.avtonom adenomalar və ya tireotoksitoz olduqda yod preparatları təyin edilən zaman tireotoksikozun profilaktikası.
Əks göstərişlər:0-3 yaş uşaqlarda müalicə üçün tövsiyə edilmir.Preparatın tərkibindəki komponentlərə qarşı yüksək həssaslıq.
İstifadə qaydası və dozası:Tabletləri çeynəmədən ,yeməkdən sonra,çoxlu maye ilə qəbul etmək lazımdır.Gündəlik doza birdəfəyə qəbul edilir və ya iki-üç birdəfəlik dozaya bölünür.Dəstəkləyici dozanı səhər yeməkdən sonra birdəfəyə qəbul etmək lazımdır.
Saxlanma şəraiti:25°C-dən yüksək olmayan temperaturda,quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.   
Resept əsasında buraxılır

 


Təsiredici maddə:1 örtüklü tabletin tərkibində 5 mq thiamazol vardır.
Köməkçi maddələr:kolloidal silisium 4-oksid,natrium nişasta qlikolyatı,hipromelloza 2910/15,maqnezium stearat,talk,sellüloza,qarğıdalı nişastası,laktoza monohidrat.
Örtük :sarı dəmir oksidi,dimetikon 100 ,makroqol 400,titan4-oksid ,hipromelloza 2910/15.