Şərtlərlə razıyam. Qaydalar

Şifrəni unutmusunuz?
Login

Səbət

Bağla

EDNİT 10 mq

2.46 AZN
EDNİT 10 mq
İstifadəsinə göstərişlər:
-  Müxtəlif ağırlıqlı essensial hipertoniya;
-  Renovaskulyar hipertoniya;
-  Ürək çatışmazlığı;

-  Sol mədəciyin disfunksiyası qeyd olunan xəstələrdə miokard işemiyasının və simptomatik ürək çatışmazlığının profilaktikası.

Əks göstərişlər:
Preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

İstifadə qaydası və dozası:
Başlanğıc doza gündə 5 mq təşkil edir.Lazım gəldikdə dozanı artırmaq olar.Maksima gündəlik doza 40 mq –dır.Gündəlik qəbulu iki dəfəyə səhər və axşam da qəbul etmək olar. 

Təsiredici maddə:1 tabletin tərkibində 10 mq enalapril-maleat vardır.

Köməkçi maddələr:kollidal silisium 4-oksid,natrium-hidroksid,maqnezium-stearat,povidon,talk,krospovidon,mikrokristallik sellüloza,laktoza monohidrat