Şərtlərlə razıyam. Qaydalar

Şifrəni unutmusunuz?
Login

Səbət

Bağla

SOFRADEKS GÖZ VƏ QULAQ DAMCISI

2.72 AZN
SOFRADEKS GÖZ VƏ QULAQ DAMCISI
İstifadəsinə göstərişlər:

Gözün ön hissəsinin bakterial xəstəlikləri :

-  Blefarit ;

-  Konyunktivit ;

-  Keratit ;

-  Iridosiklit ;

-  Sklerit ,episklerit .

-  Göz qapağı dərisinin infeksiyalaşmış ekzeması .

-  Xarici qulağın iltihabı .

Əks göstərişlər:

-  Preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

-  Virus və ya göbələk infeksiyası ,vərəm ,gözün irinli iltihabı ,traxoma ;

-  Qlaukoma ;

-  Qulaq pərdəsinin deşilməsi ;

-  Hamiləlik və laktasiya dövrü ;

-  Südəmər uşaqlar .

İstifadə qaydası və dozası:

Göz xəstəlikləri zamanı : yüngül gedişli infeksion proseslər zamanı hər 4 saatdan bir konyuktiva kisəsinə 1-2 damcı damızdırılır .

Ağır infeksion proseslər zamanı preparat hər saatdan bir damızdırılır .İnfeksion prosesin zəifləməsinə əsasən damızdırmaları  sayı  azaldılır.


Qulaq xəstəlikləri zamanı :2-3 damcı olmaqla gündə 3-4 dəfə damızdırılır.Xarici qulaq keçəçəyinə məhlulla isladılmış  tənzif qoymaq olar .

Saxlanma şəraiti:25°C-dən yüksək olmayan temperaturda,quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.   

Reseptlə  buraxılır

 


Təsiredici maddə:1 ml məhlulun tərkibində  5 mq framisetin-sulfat,0,05 mq qramisidin,0,5 mq deksametazon vardır.

Köməkçi maddələr:litium-xlorid,natrium-sitrat ,limon turşusu  monohidratı ,feniletanol ,denaturə olunmuş etanol 95 % ,polisorbat 80 ,inyeksiya

üçün su .