Şərtlərlə razıyam. Qaydalar

Şifrəni unutmusunuz?
Login

Səbət

Bağla

İBEROGAST

12.53 AZN
İBEROGAST
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparat funksional dispesiya və qıçıqlanmış bağırsaq sindromu kimi funksional və labil mədəbağırsaq

pozğunluqlarının, habelə qastritin köməkçi simptomik müalicəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu pozğunluqlar,

əsasən, mədədə ağrı və doluluq hissi, meteirizm, mədə-bağırsaq spazmaları, ürəkbulanma və qıcqırma kimi

simptomlarla biruzə verir.

QƏBUL ETMƏ QAYDALARI VƏ DOZALARI:

əgər həkim başqa cür göstəriş verməzsə, o zaman preparat gündə 3 dəfə qida qəbulundan əvvəl və qida qəbul

zamanı maye ilə ( ilıq su ilə ) aşağıda göstərilən qaydada qəbul edilir:

yaşlılar və 13 yaşdam yuxarı yeniyetmələr - 20 damcı;

6 yaşdan 12 yaşa qədər uşaqlar – 15 damcı;

3 yaşdan 5 yaşa qədər uşaqlar – 10 damcı;

Prinsipial olaraq preparatın qəbul edilməsi üçün vaxt məhdudiyyəti yoxdur. Qəbuletmə müddəti xəstəliyin

növündən, ağırlıq dərəcəsindən və gedişatından asılıdır.

Qəbul etməzdən əvvəl yaxşıca calxalamaq lazımdır!


DOZADAN ARTIQ QƏBULU:

əgər pasient yüksək dozada qəbul edərsə və ya dozanın qəbulu yaddan çıxarsa, bu zaman həkimin təyinatına

əsaslanan qrafik üzrə və ya təlimata uyğun olaraq qəbulu dəvam etdirməlidir.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Preparatın komponentlərinə qarçı yüksək fərdi həssaslıq. 3 yaşa qədər uşaqlara, onun istifadə edilməsi barədə

kifayət qədər məlumat olmadığından, tətbiqi məsləhət görülmür.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜ İSTİFADƏSİ:

Hamiləlik və laktasiya dövründə qəbulu, preparat haqqında olan mövcud məlumatlara əsasən, təhlükəli deyil.

Hamiləlik və laktasiya dövründə preparatı həkimlə məsləhətdən sonra qəbul etmək lazımdır.

DİGƏR DƏRMAN VASİTƏLƏRİ İLƏ TƏSİRİ:

Bu vaxta qədər təsir haqqında məlumat yoxdur.

1 ml tərkibində daxildir:

Acı iberis (bütöv tər bitkinin maye ekstraktı )................( 1:1,5 – 2,5 ) 0,15 ml;

( Ekstraqent 50% etanol ) mələkotunun quru kökünün ..............( 1:2,5 – 3,5 ) 0,1 ml;

Çobanyastığının quru çiçəyinin.......................( 1:2 – 4 ) 0,20 ml;

Zirənin quru meyvələrinin.................( 1:2,5 – 3,5 ) 0,1 ml;

Qanqalın dəymiş

Quru meyvələrinin.......................( 1:2,5 – 3,5 ) 0,1 ml;

Məlhəm çiçəyinin

Quru yarpaqlarının.......................( 1:2,5 – 3,5 )0,1 ml;

Nanənin quru yarpaqlarının................( 1:2,5 – 3,5 )0,05 ml;

Dəmirov otunun qurusunun.....................( 1:2,5 – 3,5 )0,1 ml;

Biyanın quru köklərinin............................( 1:2,5 – 3,5 )0,1 ml;

Maye ekstraktları ( bütün ekstraktları üçün ekstraqent 30% etil spirti ), preparatın tərkibində 31% spirt var.