Şərtlərlə razıyam. Qaydalar

Şifrəni unutmusunuz?
Login

Səbət

Bağla

ORTANOL

3.60 AZN
ORTANOL
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

Böyüklərdə reflüks simptomalrının müalicəsi ( məsələn, qıcıqlanma, turş gəyirmə ).

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

Omeprazola, əvəzolunan benzimidazollara və ya preparatın hər-hansı köməkçi maddəsinə qarşı hiperhəssaslıq.

Nelfinavir ilə birgə istifadəsi.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Daxilə qəbul üçün. Preparat səhər qəbul etmək məsləhət görülür. kapsullar qida ilə və ya acqarına qəbul etmək

olar. Kapsulları bütöv udmaq, yarım stəkan su ilə içmək lazımdır. Kapsullar çeynəmək və ya xırdalamaq olmaz.

Böyüklər üçün dozalar:

Tövsiyə olunan doza: 14 gün ərzində gündə bir dəfə 20 mq.

Ola bilər ki, simptomların yüngülləşdirilməsi üçün preparatın 2-3 gün ərzində qəbul edilməsi kifayət etsin.

Əksər xəstələrdə qıcqırmanın tamamilə itməsi 7 günə baş verirsə, simptomların tamamilə itməsindən sonra

müalicəni dayandırmaq lazımdır.

Əksər xəstələrdə qıcqırmanın tamamilə itməsi 7 günə baş verirsə, simptomların tamamilə itməsindən sonra

müalicəni dayandırmaq lazımdır.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Daha tez-tez ras gələn əlavə təsirlər ( 1-10% xəstələrdə yaranan ) başağrısı, qarında ağrılar, qəbizlik, diareya,

qarının köpməsi, ürəkbulanma və qusmadır.

Aşağıda sadalanan əlavə təsirlər inkişafetmə tezliyinə görə və sistem-orqan sinifləri üzrə bölünmüşdür. Onların

inkişafetmə tezliyi bölünmüşdür. Onların inkişafetmə tezliyi aşağıdakı şəkildə göstərilmişdir: çox tez-tez ( 1/10

), tez-tez ( 1/100-dən 1/10-a qədər ), az-az ( 1/1000-dən 1/100-əqədər ), nadir ( 1/10000-dən 1/1000-ə

qədər ), çox nadir ( 1/10000 ) və tezliyi məlum olmayan ( əldə olan məlumatlara görə tezliyi təyin oluna bilmir

).

Aşağıda göstərilən əlavə təsirlər yaranma tezliyinə və sistem-orqanlar sinfinə görə bölünmüşdür.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI:

Ürrəkbulanma, qusma, başhərlənmənin qarında ağrılar, diareya və başağrısının, tək-tək hallarda – apatiya,

depressiya və huşun qarşmasının yaranması mümkündür.

Omeprazolun doza həddinin aşılması simptomları keçici olmuşdur, arzuolunmaz nəticələr barədə məlumatlar

daxil olmamışdır. Lazım olduqda simptomatik terapiya aparılır.
 


 


Təsiredici maddə: bağırsaqda həll olunan 1 kapsulun tərkibində 10 mq və ya 20 mq omeprazol vardır.

Köməkçi maddələr: hidroksipropilsellüloza, mikrokristallik sellüloza, susuz laktoza, povidon, polisorbat 80, talk,

maqnezium oksid, metakril turşusu sopolimeri, trietil-sitrat, jelatin, titan 4-oksid ( E171 ), dəmir oksidi ( E172 )

( yalnız Ortanol 10 mq kapsul üçün ), print üçün boya.