Şərtlərlə razıyam. Qaydalar

Şifrəni unutmusunuz?
Login

Səbət

Bağla

DİGENZYM PLUS

8.60 AZN
DİGENZYM PLUS
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

Mədədə narahatlıq hissi, ürəkbulanma, mədə pozğunluqları, köp, dolma hissi, həddindən artıq qida qəbulu

nəticəsində bağırsaq və həzm təzahürləri ilə büruzə verən həzm pozğunluqları zamanı ferment dəstəkləyicisi

kimi istifadə olunan kompleks preparat.

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

-  Ananasa, papayyana, laktozaya, donuz mənşəli zülallara və qida bpya maddələri E102 və E110 qarşı yüksək

həssaslıq.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Böyüklər: gündə 1 örtüklü tablet, qida qəbulu zamanı və ya qəbulundan dərhal sonra. Məsləhət olunan

gündəlik dozanı aşmayın qidaya bioloji fəal əlavələr tam dəyərli və balanslaşdırılmış qidalanmanı əvəz

etməlidir.

XÜSUSİ GÖSTƏRİŞLƏR:

Hər örtüklü tabletin tərkibində 50,1 mq laktoza vardır. Laktoza dözümsüzlüyü olan pasiyentlər preparatı

ehtiyatla istifadə etməlidilər.

Digenzim Plus qarında güclü ağrılar ( bəzən ishal ilə əlaqəli ), iki gündən artıq davam edən ishal, immunitetin

həddindən artıq aşağı düşməsi, antibiotiklərin və ya xroniki xəstəliklərin terapiyası üçün digər preparatların

qəbulu, laktozaya qarşı dözümsüzlük, hamiləlik zamanı və laktasiya dövründə ehtiyatla istifadə olunmalıdır.

Preparatın tərkibində uşağın fəallığına və diqqətinə mənfi təsir göstərə bilən E102 ( tartazin ) və E110

( “günəş qürubu” sarısı ) boya maddələri vardır.

Təsiredici maddə: pankreatin 4x konsentratı 50 mq ( 200 mq pankreatinə ekvivalnetdir );

Pepsin – 25 mq;

Lipaza – 15 mq;

Malt diastaza – 75 mq;

Papain – 25 mq;

Bromelayn ekstraktı ( 1:10 ) – 2,5 mq ( 2 mq bromelayna ekvivalentdir );

Pektin – 100 mq;

L-qlütamin turşusu – 15 mq;

Köməkçi maddələr: mikrokristallik sellüloza, dikalsium fosfat, stearin turşusu, maqnezium stearat,

krospovidon, kolloidal silisium 4-oksid, laktoza.

Örtük: hipromelloza, titan 4-oksid ( E171 ), talk, mineral yağ.


TƏSİR MEXANİZMİ:

Digenzim Plus fermentlər, təbii liflər və süd turşusu bakteriyalarının kulturasının kombinəsiyasıdır.