Şərtlərlə razıyam. Qaydalar

Şifrəni unutmusunuz?
Login

Səbət

Bağla

KO-PLAVİKS

32.65 AZN
KO-PLAVİKS
İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR :

Qeyd olunan kombinəolunmuş preparat yanaşı klopidoqrel  və asetilsalisil turşusunu artıq qəbul edən pasiyentlər üçün nəzərdə

tutulub.

·  Aterotrombotik fəsadların ikincili profilaktikası.

Kəskin koronar sindromu olan böyüklərdə

·  ST seqmetinin qalxması ilə müşahidə olunmayan , həmçinin perkutan koronar müdaxilə zamanı stentləşdirmə əmliyyatı

aparılan oasiyentlər

·  ST seqmentinin qalxması ilə müşahidə olunan medikamentoz müalicə və trombolizisin aparılmasının mümkünlüyü  zamanı

·  Qulaqcıqların fibrillyasiyası zamanı insult daxil olmaqla aterotrombotik və tromboembotik fəsadların profilaktikası

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

·  Preparatın hər hansı bir təsiredici və ya köməkçi maddəsinə qarşı yüksək həssaslıq

·  Ağır qaraciyər çatışmazlığı

·  Ağır böyrək çatışmazlığı

·  Kəskin qanaxma , məsələn , peptik xoradan qanaxma və ya kəllədaxili qansızma

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYA DÖVRÜNDƏ İSTİFADƏSİ :

Hamiləlik

Ehtiyat tədbiri olaraq Ko – plaviks preparatı hamiləliyin iki trimestrində qəbul olunmamalıdır , hamilə qadının klinik vəziyyəti

AST ilə klopidoqret kombinasiyası ilə müalicəni tələb edən hallar istisna olmaqla.

Laktasya

Ko – plaviks preparat ilə müalicə zamanı ana südü ilə qidalandırılma dayandırılmalıdır , çünki AST – nun ana südünə keçdiyi

müəyyən edilmişdir.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI :

Ko – plaviks preparatı qida qəbulundan asılı olmayaraq gündə 1 dəfə qəbul edilir.

Dozalanma 

CYP2C19 izofermentinin normal aktivliyi ilə böyüklər və ahıl yaşlı pasiyentlər kəskin koronar sindrom.

Müalicə simptomlar meydana çıxdıqdan sonra mümkün qədər tez kombinasiyasının birdəfəli yükləyici dozasının qəbulundan

sonra başlanılır , ST seqmentinin qalxması ilə müşayiət olunan kəskin miokard infarktı zamanı isə müalicə trombotiklər ilə

yanaşı və ya tromiotiklərin istifadəsi olmadan aparılır.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

Klopidoqrelin təhlükəsizliyi klinik tədqiqatlarda 44000 – dən artıq pasiyentdə tədqiq olunmuşdur : CURE klinik tədqiqatda

klopidoqrelin AST ilə yanaşı təhlükəsizliyi həmin kombunasiyanı 1 ildən artıq qəbul edən 6200 – dən artıq pasiyentdə

qiymətləndirilmişdir.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI :

Klodiqrelin doza həddinin aşılması simptomları və müalicəsi

Klopidoqrelin doza həddinin aşılması qanaxmaların inkişafı ilə fəsadlaşan qanaxma müddətinin uzanmasına səbəb ola

bilər.Qanaxma inkişaf etdiyi halda müvafiq müalicənin aparılması mütləqdir.Klopidoqrelin antidotu müəyyən edilməyib.Uzanmış

qanaxma müddətinin tez bir zamanda tənzimlənməsinə ehtiyac olduğu halda trombositar kütlənin köçürülməsi tövsiyə edilir.

Təsiredici maddə : 1 tabletin tərkibində 75.0 mq klopidoqrelə ekvivalent olan 97,875 mq

ıı forma klopidoqrel hidrosulfat , 100 mq asetilsalisil turşusu vardır.

Köməkçi maddələr : mannitol , makroqol – 6000 , mikrokristallik sellüloz , hidroksipropilsellüloza , hidrogenləşdirilmiş gənəgərçək

yağı , stearin turşusu , susuz kolloidal silisium , qarğıdalı nişastası.

Örtük : çəhrayı oparday