NAFLOKS

NAFLOKS

11.65 AZN
Təsviri
Nafloks göz damcısı,0,3%-li məhlul.
10 ml-lik polietilenflakon-damcıladıcı oftalmoloji ucluqla təmin olunub və içlik vərəqə ilə birgə kartonqutuya qablaşdırılır.
25 bir dozalı0,5 ml-lik polietilen flakonlar 5 polietilen-alüminium-poliester paketlərdə içlikvərəqə ilə birgə karton qutuya qablaşdırılır.

İstifadəsinə göstərişlər
Nafloks göz damcısınorfloksasinə həssas bakteriyalar tərəfindən törədilən göz infeksiyalarının və onlarınağırlaşmalarının müalicəsində istifadə edilir.
Əks göstərişlər
Nafloks göz damcısınıntərkibindəki komponentlərə və ya xinolonlarla kimyəvi oxşarlığı olan hər hansıantibacterial vasitələrə qarşı yüksək həssaslığı olan xəstələrdə istifadəsi əksgöstərişdir.
İstifadə qaydası və dozası
Nafloks göz damcısıhər gözə gündə 4 dəfə 1-2 damcı damızdırılır. İnfeksiyanın ağırlıq dərəcəsindənasılı olaraq müalicənin birinci günü oyaq olan vaxtı hər 2 saatdan bir 1-2damcı damızdırılır. Nafloks göz damcısı ilə müalicə zamanı bakteriyaların yerliantibiotiko terapiyaya qarşı həssaslığı müvafiq qaydada yoxlanılmalıdır.
İstifadə qaydası
10ml-likflakon:
Flakonu açmaqüçün qapaq üstdən basılır və açılır.
Flakon azacıqsıxılır və məhlul gözə damızdırılır.
İstifadə etdikdənsonra qapaq bərk sıxılaraq bağlanılır.
0,5 ml-lik birdozalı flakon:
- Bir dozalı flakonun birini blisterdən ayırın
- Qapaq burularaq açılır.
- Flakon azacıq sıxılır və məhlul gözə damızdırılır
Saxlanma şəraiti:25°C-dən yüksək olmayan temperaturda,quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.   
Reseptsiz  buraxılır
İçlik vərəqindən daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.

 

Tərkibi
Təsiredici maddə:100 ml məhlulun tərkibində 300 mq Norfloksasin vardır.
Köməkçi maddələr:
10 ml-lik flakonda:natrium asetat, benzalkonium xlorid, natrium edetat, natrium xlorid, inyeksiya üçünsu.
0,5 ml-li birdozalı flakonda: natrium asetat, natrium edetat, natrium xlorid, inyeksiya üçünsu.
Farmakoterapevtikqrupu
Oftalmolojimikrobəleyhinə dərman vasitəsi.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. 
Məhsulun növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat, maksimum isə 1 gün ərzində çatdırılır.