NOOTROPİL

NOOTROPİL

6.70 AZN
Ağ və ya təqribən ağ rəngli,hər iki tərəfində eninə bölgü xətti olan uzunsov tabletlər.

Bir tərəfində N yazısı həkk olunmuşdur.

İstifadəsinə göstərişlər:

yaddaşın zəifləməsi,başgicəllənmə,diqqətin cəmləşdirilməsinin və ümumi aktivliyin zəifləməsi ,davranış və yeriş pozulmaları olan simptomların müalicəsi .

Əks göstərişlər:

Tərkibindəki komponentlərə qarşı yüksək allergiya.

İstifadə qaydası və dozası:

daxilə istifadə edilir.yemək vaxtı və ya acqarnına maye ilə qəbul edilir.2-3 qəbula gündə 2,4-4,8 q.

Təsiredici maddə:1 örtüklü tabletin tərkibində 800 mq pirasetam vardır.

Köməkçi maddələr:silisium 4-oksid,maqnezium-stearat,makroqol 6000,natrium kroskarmelloza,makroqol 400,hipromelloza 2910 ,opadray OYS-29019.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. 
Məhsulun növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat, maksimum isə 1 gün ərzində çatdırılır.