SİPRALEKS 10 mq

SİPRALEKS 10 mq

21.06 AZN
oval, ağ, qabarıq, xəttin yanında simmetrik yerləşən E və L markalı örtüklü tabletlər. Sınma yerində nüvəsinin və qılafın rəngi ağdır.
İstifadəsinə göstərişlər:

İstənilən ağırlıq dərəcəli depressiv epizodlar.

Aqorafobiya ilə /aqorafbiyasız panik pozuntular.

Sosial fobiya 

Ceneralizə olunmuş təşviş pozuntusu .Obsessiv-kompulsiv pozuntusu.

Əks göstərişlər:

preparata və onun komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.18 yaşa qədər yeniyetmələr, hamiləlik və laktasiya dövrü.

İstifadə qaydası və dozası:

yeməkdən asılı olmayaraq sutkada 1 dəfə, peroral qəbulu üçün təyin olunur. Adətən 10 mq doza təyin edilir.

Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 10 mq essitalopram oksalat vardır.

Köməkçi maddələr:talk, natrium kroskarmelloza, mikrokristallik sellüloza, susuz kolloidal silisium, maqnezium stearat.

Örtük : hipromelloza, makroqol 400, titan 4-oksid.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. 
Məhsulun növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat, maksimum isə 1 gün ərzində çatdırılır.