MOXİCUM - MOKSİKUM  400 mg

MOXİCUM - MOKSİKUM 400 mg

23.70 AZN

İki tərəfi qabarıq, uzunsov, çəhrayi rəngliörtüklü tabletlər.


İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR:

-       Kəskin sinusit;

-       Xroniki bronxitin kəskinləşməsi;

-       Xəstəxanadankənar pnevmoniya;

-       Dərinin və yumşaq toxumların ağırlaşmış vəağırlaşmamış infeksiyaları;

-       Ağırlaşmış intraabdominal infeksiyalar, polimikrobinfeksiyalar daxil olmaqla ( absesyaradıcı infeksiyalar kimi );

-       Kiçik çanaq üzvlərinin ağırlaşmamış iltihabi xəstəlikləri( o cümlədən salpingit və endometrit );

 

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR:

-       Preparatın komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq;

-       Hamiləlik;

-       Laktasiya;

-       18 yaşa qədər uşaqlar;

 

XÜSUSİ GÖSTƏRİŞLƏR:

MOKSİKUM aşağıdakı hallarda ethiyatla təyinedilir: epileptik sindrom ( o cümlədən anamnezdə ), epilepsiya, ağır

 qaraciyərçatışmamazlığı, QT intervalının uzama sindromu, həmçinin miokardın kəskinişemiyası, bradikardiya kimi

 aritmiyalara meyillik.

Preparatla müalicə fonunda ağır diareyanınyaranması halında preparatın istifadəsi ləğv edilir. Praktikada moksiflokasisin

 istifadəsi zamanı fotohəssaslıq reaksiyaları qeyd olunmayıb, buna bax-mayaraqmoksiflokasasin qəbul edən xəstələr

 günəş şüalarından və UB-şüalanmadan çəkinməlidir.

 

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI:

Preparat daxilə qəbul edilir ( örtüklütabletlər ).

Tövsiyə edilən doza – gündə 1 dəfə 400 mg.

Müalicənin müddəti infeksiyasınınağırlığından və klinik effektdən asılıdır.

Müalicənin müddəti:

-       Kəskin sinusit – 7 gün;

-       Xroniki bronxitin kəskinləşməsi – 5 gün;

-       Xəstəxanadankənar pnevmoniyada preparatla pilləkənvarımüalicənin müddəti ( venadaxili yeritmələr preparatın sonra

 qaxilə qəbulu ilə əvəzedilir ) 7-14 gün təşkil edir;

-       Dərinin və yumşaq toxumaların ağırlaşmamışinfeksiyaları – 7 gün;

-       Dərinin və yumşaq toxumaların ağırlaşmışinfeksiyaları ( venadaxili yeritmələr preparatın sonra qaxilə qəbulu ilə əvəz

 edilir ) – 7-21 gün;

-       Polimikrob infeksiyaları daxil olmaqla, ağırlaşmışintraabdominal infeksiyalar ( venadaxili yeritmələr preparatın sonra

 qaxilə qəbuluilə əvəz edilir ) - 5-14;

-       Kiçik çanaq üzvlərinin ağırlaşmamış oltihabi xəstəlikləri( o cümlədən salpingit və endometrit ) – 14 gün;

Yaşlıxəstələrə, qaraciyər və böyrək funksiyalarının cüzi pozulmaları olan (kreatinin klinersi <30 l/dəq/1,73 mdaxil

 olmaqla ) xəstələrə, həmçinin fasiləsiz hemodializdə vəuzunmüddətli ambulator peritoneal dializdə olan xəstələrə

 dozalanma rejimininkorreksiyası tələb olunur.

 

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ:

Adətən Moksikum yaxşı mənimsənilir, əlavəeffektlərin əksəriyyəti yüngül və müalyim olur.

Həzm sisteminə: tez-tez-qarında ağrı,dispepsiya ( o cümlədən meteorizm, ürəkbulanma, qusma, diareya, qəbizlik ),

 “qaraciyər” transaminazaların aktivliyinin yüksəlməsi; nadir hallarda – ağızdaquruluq, ağız boşluğunun selik qişasının

 kandidozu, stomatit, qlossit,anoreksiya, qammaqlutamintranferazının səviyyəsinin artması.

 

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI:

Moksifloksasin 1200 mq-a qədər birdəfəlikdozalarda və 600 mq təkrar dozalarda 10 gün ərzində istifadəsi heç bir əlavə

 effektlərlə müşayiət olunmayıb.

 

 


Təsiredici maddə: 1 tabletin tərkibində 400mq moksifloksasin ( moksifloksasin hidroxlorid şəkilində ) vardır.

Köməkçi maddələr: mikrokristallik sellüzoa,natirumm nişasta qlikolyatı, mannitol, maqnezium stearat.

Örtük: polivinil spirt, makroqol, talk, sarıdəmir oksid, qırmızı dəmir oksid, titan oksid.


Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. 
Məhsulun növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat, maksimum isə 1 gün ərzində çatdırılır.