TONSİLGON N  N 50

TONSİLGON N N 50

11.34 AZN
Örtüklü tabletlər: dairəvi, iki tərəfi qabarıq, hamar, açıq mavi rəngli örtüklü tabletlər

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR :

- yuxarı tənəfüs yollarının kəskinvə xroniki xəstəlikləri

- bkteroloji infeksiyalar zamanıantibiotik müalicəsinə əlavə kimi, həmçinin tənəffüs yollarının virsinfeksiyaları nəticəsində yaranan

 problemlərin qarşısının alınması

ƏKS GÖSTƏRİŞLƏR :

Dərman vasitəsinin aktiv maddələrinəvə ya hər hansı bir köməkçi maddəsinə qarşı yüksək həssaslıq.

HAMİLƏLİK VƏ LAKTASİYADÖVRÜNDƏİSTİFADƏSİ :

Tonzilqon N yalnız həkim tərəfindənciddi şəkildə risk – fayda nisbətinin qiymətləndirilməsindən sonra hamiləlik vəlaktasiya dövründə istifadə

 edilə bilər.

İSTİFADƏ QAYDASI VƏ DOZASI :

12 yaşdan böyük yeniyetmələrə vəböyüklərə : gündə 5 – 6 dəfə 25 damcı və ya 2 örtüklü tablet :

6 – 11 yaşlı uşaqlara : gündə 5– 6 dəfə 15 damcı və ya 1 örtüklü tablet.

Simptomların kəskinliyiazalandan sonra Tozilqon N ilə müalicə daha 1 həftə davam etdirilməlidir.

Əgər müalicə kursu müddətindəsimptomlar dəyişməzsə və ya kəskinləşərsə o zaman öz həkiminizlə məsləhətləşin.

ƏLAVƏ TƏSİRLƏRİ :

Bütün dərmanlar kimi Tonzilqon Nüçün də əlavə təsirlər mümkündür, lakin bu təsirlər hamıda müşahidə olunmur.

DOZA HƏDDİNİN AŞILMASI :

Doza həddinin aşılması ilə bağlıhər hansı məlumat yoxdur.

Doza həddinin aşılması zamanısimptomatik müalicə başlanıla bilər.

Təsiredici maddə : 1 tabletin tərkibindəvardır :

Marshmallow root   8 mq

Matricaria flower     6 mq

Horstail herb         10 mq

Walnut leaves       12 mq

Jarrow herb             4 mq

Oak bark                 4 mq

Köməkçi maddələr : laktoza, qarğıdalı nişastası,sterain turşusu, qlükoza monohidrat, yüksək dispersli silisium dioksid, kalsium– karbonat,

qlükoza şərbəti, indiqotin, dekstrin, gənəgərçək yağı, saxaroza, şellak,talk, yüksək dispresli silisium dioksid, titan dioksid

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. 

Məhsulun növündən asılı olaraq sifarişiniz minimum 1 saat, maksimum isə 1 gün ərzində çatdırılır.