REGULOSİO PLUS 150 ml

REGULOSİO PLUS 150 ml

19.00 AZN
Termal su

Bir və ya iki 15 ml-lik ölçü qabı qəbul eilir. Məhsulubirbaşa təmiz şəkildə xüsusi ölçülü qabda və ya əvvəl az miqdarda suda həlledib qəbul etmək olar. Qəbul etməzdən əvvəl flakolu çalxalamaq lazımdır. Müalicədəntam nəticə almaq üçün həkiminilə məsləhətləşin. Məsləhət olunan gündəlik dozanıartırmayın.

Laktuloza məlulu 50 % (tərkibində aktoza vardı), termalsu*, Fruktooliq saxaridlər, fruktoza, inulin, pH tənzimləyiciləri: imonturşusu, atrium aktat, onservant, kalium srbat, 95,5 %-ə qədər  ttrlənmiş qorunuş C vitamini (askrbin turşusuörtük maddə: etilesllüloa), dadverici, pidoksin xlorhidat.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqəsaxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılıolaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.