ALFA-TOKOFEROL ASETAT (vitamin E)

ALFA-TOKOFEROL ASETAT (vitamin E)

1.80 AZN
Açıq-sarı rəngdə tünd-sarı rəngə qədər şəffaf, acılı qoxuya malik olmayan yağlı maye. Yaşılımtıl çalara yol verilir.
İstifadəsinə göstərişlər:
Müxtəlif xarekterli və mənşəli əzələ distrofiyalarını, oynaq və vətərəzələ kontrakturlarının (Dyupyuitren kontrakturası),  birləşdirici tozumanın sistem xəstəliklərinin ( yan amiotrofik skleroz), birləşdirici toxumanın sistem xəstəliklərinin (revmatoid artrit, dermatomiozit, revmatizm və fibrozit), kişi cinsiyyət vəzlərinin funksiyalarının və menstrual siklin pozğunluqlarının, hamiləliyin kəsilməsi təhlükəsinin müalicəsi. Uşaqlarda tokoferol yenidoğulmuşların hemolitik sarılığının, südəmər uşaqlarda kapillyarların yüksək keçiriciliyinin, hipotrofiyanın, raxitin, inkişaf pozğunluğunun, birləşdirici toxumanın sistem xəstəliklərinin ( sklerodermiya, yuvenli revmatoid artirit) hipoxrom anemiyanın müalicəsi üçün istifadə edilir. Konpleks müalicənin tərkibində preferik damnarların zədələnmələrində, damarların aterosklerozunda, miokardiodistrofiyadfa, hipertoniya xəstəliyində, dərinin allergik və xora xəstəliklərində, psoriazda, qalxanabənzər vəzinin endokrin xəstəliklərində, çəkərli diabetdə, patrodantozda, antioksidant müalicə tələb edən patolagiyalarda istifadə olunur.

Əks göstərişlər:
Preparatın kompenentlərinə qarşı yüksək fərdi həssaslıq, ağrı kardioskleroz, miokard infarktı
1 ml preparatın tərkibində vitamin E-asetat, 100% maddəyə nəzərən, 50 mq və ya 100 mq və ya 300 mq vardır.

Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqəsaxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılıolaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.