GENFERON LAYT (250 000)

GENFERON LAYT (250 000)

14.96 AZN

Ağ və ya sarımtıl ağ rəngli, iti uclu silindirik formalı suppozitoriyalar, eninə kəsikdə bircinslidir. Kəskin hava şırımının və qıfa bənzər dərinləşmənin olması yolveriləndir.

İstifadəsinə göstərişlər:
-Uşaqlarda kəskin respirator virus xəstəlikləri və digər virus və bakterial  mənşəli xəstəliklər zamanı kompleks müalicənin komponenti kimi.

-Uşaqılarda qadınlarda və həmçinin hamilələrdə urogenital traktın infeksion-iltihabi xəstəliklərinin müalicəsində.

Əks göstərişləri:
İnterferona və dərman vasitəsinin tərkibinə daxil olan digər maddələrə qarşı fərdi dözümsüzlük.

İstifadə qaydası və dozası:
Preparatın vaginal və ya rektal istifadəsi mümkündür. Yeridilmə yolları dozalanma və müalicə kursu yaşından xəstəliyin ağrlıq dərəcəsindən asılı olaraq həkim tərəfindən müəyyən olunur.

Böyüklərə və 7 yaşdan yuxarı uşaqlara GENFERON LAYT interferon alfa-2b suppozitoritaları istifadə olunur. 7 yaşa kimki uşaqlara isə GENFERON LAYT 125 000 BV interferon alfa-2b suppozitoriytaları istifadə olunur. Qadınlarda hamiləliyin 13-40-cı həftələrində infeksion-iltihabı xəstəliklər zamanı yerli immunitet göstəıricilərini normalla.dırmaq üçün 10 gün müddətində 2 dəfə 1 suppozitoriya 250 000 BV intravaginal yolla 9 istifadı olunur.

İki formada istehsal olunur
1.Təsiredici maddələr: 1 suppozitoriyanın tərkibində 125000 BV interferon alfa- 2b, 0,005 q  taurin vardır.
Köməkçi maddələr: dekstran 60 000, makroqol 1500, polisorbat 80, emulqator T2, natrium hidrositrat, limon turşusu, distillə olunmuş su, bərk yağ.

2.Təsiredici maddə: 1 suppozitporiyanın tərkibində 250 000 Bv interferon alfa-2b, 0,005 q taurin vardır.
Köməkçi maddələr: dekstran 60 000, makroqol 1500, polisorbat 80, emulqator T2, natrium hidrositrat, limon turşusu, distillə olunmuş su, bərk yağ.


Sifariş verildikdən qısa müddət sonra sizinlə əlaqə  saxlanılacaq və lazımi məlumatlar dəqiqləşdiriləcək. Məhsulun növündən asılı  olaraq sifarişiniz minimum 1 saat maksimum 1 gün ərzində çatdırılacaq.